Skip til primært indhold

Patientinformation til ambulante og indlagte patienter

Her er information til dig hvis du er indlagt eller er ambulant patient

Patientinformation

Adresse

Lungemedicinsk ambulatorium ligger på Kløvervænget 2, Indgang 87-88, 5000 Odense C.

Find vej til ambulatoriet på digital oversigtskort eller find et printvenligt kort på hjemmesiden.

Ambulatoriet har disse GPS koordinater : 55.38215651907008, 10.370634625537493

Åbningstider

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00.

Ankomstregistrering i ambulatoriet

Når du ankommer til ambulatoriet skal du scanne dit sundhedskort for at registrere din ankomst. Her efter tager du plads i vores venteområde hvor du bliver kontaktet af personalet når det er din tur.

Håndhygiejne

God håndhygiejne - et fælles ansvar

Bakterier og virus er et særligt problem på hospitalet, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er særligt  modtagelige over for infektioner.

Bakterier og virus spredes ofte via vores hænder, og de kan flytte sig fra en person til en anden, hvis personerne rører ved de samme ting.

Hænderne kan være "snavsede" med bakterier eller virus - selvom de ser rene ud. Ved at fordele sprit på hænderne fjernes flere bakterier end ved almindelig håndvask.

Derfor er det vigtigt at spritte hænder.

Mad og drikke

Der er ikke mulighed for at få mad i ambulatoriet, men du er velkommen til selv at medbringe en madpakke.I venteværelser er der gratis vand, te, kaffe og cacao til patienter og pårørende.

Patienter og pårørende kan herudover købe mad og drikke: Mad og drikke OUH

Rygning


Røgfrit sygehuse
OUH er røgfrit sygehus, både indendørs og udendørs.
Der er opsat rygepavilloner, hvor patienter og pårørende kan ryge.

 

Placering 

Lungemedicinsk sengeafsnit er placeret ved indgang 20, 5. sal i højhuset på Odense universitetshospital.

Find vej til sengeafsnittet på digital oversigtskort.

Medicin

For at sikre, at du får den rigtige medicin under indlæggelsen, må du forvente at blive spurgt om dit navn og personnummer, hver gang der udleveres medicin. Hvis du får noget specielt medicin, kan du evt. blive bedt om at medbringe dette under indlæggelsen.

Håndhygiejne


God håndhygiejne - et fælles ansvar

Bakterier og virus er et særligt problem på hospitalet, fordi mennesker, der i forvejen er syge eller svækkede, er særligt  modtagelige over for infektioner.

Bakterier og virus spredes ofte via vores hænder, og de kan flytte sig fra en person til en anden, hvis personerne rører ved de samme ting.

Hænderne kan være "snavsede" med bakterier eller virus - selvom de ser rene ud. Ved at fordele sprit på hænderne fjernes flere bakterier end ved almindelig håndvask.

Derfor er det vigtigt at spritte hænder.

Stuegang

I hverdagen er der stuegang i løbet af formiddagen. I weekenden og på helligdage er der ikke stuegang. Akutte problemstillinger bliver drøftet med den vagthavende læge. Der  må ikke være pårørende til andre patienter på stuen ved stuegang.

Mad og drikke

Vi serverer tre hovedmåltider og tilbyder kaffe/ te med kage/ ostemad om eftermiddagen og aftenen.
Hvis du har problemer med appetitten, er der mulighed for at få særlig kost. Er du oppegående, beder vi dig selv hente din mad og drikke ved køkkenet.
Af hygiejniske grunde er der ingen adgang for patienter eller pårørende i køkkenet.

Vi har ingen  mulighed for at opbevare eller varme medbragt mad, og kan ikke tilbyde pårørende kaffe eller te, men pårørende er velkomne til selv at medbringe dette.

Patienter og pårørende kan herudover købe mad og drikke: Mad og drikke OUH

Rygning

Røgfrit sygehuse
OUH er røgfrit sygehus, både indendørs og udendørs.
Der er opsat rygepavilloner, hvor patienter og pårørende kan ryge.
Spørg eventuelt hvor du finder OUH's rygepavilloner

Personalet kan desværre ikke være behjælpelig med, at du kan komme udenfor at ryge, men du kan få nikotinprodukter og hjælp til at stoppe med at ryge under indlæggelsen.

Medbragte ting

Påklædning:
Vi opfordrer dig til at benytte dit eget tøj under indlæggelsen. Ligeledes henstiller vi til at du er påklædt med trøje og bukser, når du går rundt på gangen.

Værdigenstande:
Vi anbefaler, at du tager så få værdier med som muligt, da afdelingen ikke er ansvarlig for medbragte værdigenstande. Værdigenstande og kontanter (max. 500 kr.) kan vi opbevare i et aflåst skab i afdelingen. Har du større beløb med, kan det undtagelsesvis opbevares i informationen i forhallen.

Mobiltelefon:
Du må gerne medbringe mobiltelefon under din indlæggelse. Den skal blot være slukket eller på lydløs mellem klokken 12.00 - 14.00 og mellem klokken 22.00 - 07.00. Hvis du ikke har en mobil, er det muligt at få en telefon bragt ind på stuen.

Pårørende

Praktiske oplysninger:

Afsnit J1 telefonnummer 65 41 27 41
Patienttelefonnummer 51 40 89 33
Dine pårørende ringer først til afsnit J1, så vil personalet sørge for, at telefonen bliver bragt ind på stuen.

Besøgstider:

Fri besøgstid klokken 9-21, dog ikke i tidsrummet 13.00-14.30. Ved aktivitet på stuen kan du blive bedt om midlertidigt at forlade stuen.

Forespørgsler:

Du og dine pårørende er altid velkomne til at stille spørgsmål til personalet - også telefonisk.
Vi har tavshedspligt, hvilket betyder vi skal have dit samtykke, før vi kan oplyse dine pårørende om din tilstand.

Samtale med læge:

Du og dine pårørende har mulighed for at få en samtale med en læge ved behov. Tidspunktet for samtalen aftales med plejepersonalet eller lægen.

Udskrivelse

Før vi udskriver dig, aftaler du sammen med en læge og en sygeplejerske, hvad der videre skal ske og hvordan du skal forholde dig derhjemme.

Vi sikrer også, at du har et telefonnummer du kan ringe til, hvis du bliver i tvivl om noget derhjemme.

Vi aftaler bl.a.:

om du skal tage særlige hensyn til dit helbred, genoptræne m.v.
om du skal tage medicin.
om du skal gå til kontrol og efterbehandling hos os eller din egen læge.
hvornår du kan begynde at arbejde igen.

Din egen læge får senest 3 hverdage efter udskrivelsen besked om din sygdom og behandling - med mindre du giver os besked på, at du ikke ønsker at informationerne skal gå videre.

Aflever dit lånte hospitalstøj!
Hvert år mister hospitalet tusindvis af penge på tøj, der ikke returneres til os. Aflever dit lånte tøj før du tager hjem - eller send det til os. Afdelingen kan give dig en frankeret kuvert med hjem.

Hjælpemidler
Hvis vi skønner, at du midlertidigt har brug for hjælpemidler, aftaler vi med dig, hvor du kan låne dem. Bor du uden for Fyn, skal du låne hjælpemidler i din hjemkommune. 

Husk at aflevere hjælpemidlerne hvor du har lånt dem - og til den aftalte tid!

Tilknytning til hjemmeplejen:

Hvis du har tilknytning til hjemmeplejen, vil vi samarbejde med dem omkring din udskrivelse. For at sikre at du får en god udskrivelse, sender vi information ud til hjemmeplejen vedrørende din indlæggelse.

Læs evt. mere i denne pjece Velkommen til Lungemedicinsk sengeafsnit J1.

 

 

 


 

 

 

Vil du læse mere om Lungemedicinsk forskningsenhed kan du besøge SDU-siden om Lungemedicin.

Værd at vide om deltagelse i forskningsundersøgelser.

Astmaskole - uddannelse for voksne om astma

Astmaklinikkens tilbud til dig med astma om undervisning i astma og astmabehandling.

Astmaklinikken, Lungemedicinsk ambulatorium J
 Kløvervænget 2, Indgang 87-88
5000 Odense C

Hvordan henvises du:

Tilbuddet gives til dig med astma, som er i et behandlingsforløb i Astmaklinikken.
Kun Astmaklinikens læger og sygeplejersker kan henvise til Astmaskole.
Astmaklinikken modtager patienter med svær eller kompliceret astma fra hele Region Syddanmark.

Undervisning:

Formålet med Astmaskolen er, at sikre dig tilstrækkelig viden om astmasygdommen og given medicin til at kunne opnå og bevare den bedst mulige kontrol over astmaen. Du tilbydes en undervisningsseance af 2 timers varighed med en diplomuddannet astmacaresygeplejerske.
I samtalen berøres følgende emner:

Astmasygdommens art og forløb
Medicinens forskellige virkemåder og bivirkninger
Tegn på forværring og akut astma
Principperne for behandling og behandlingskontrol
Korrekt brug af inhalatorsystemer
Vejledning vedrørende allergi

Efter Astmaskole:

Du får sidst i undervisningen udleveret og gennemgået en handleplan, som du kan bruge som redskab til at bevare god kontrol over din astma også efter afsluttet behandlingsforløb i Astmaklinikken.

Det kan også anbefales at bruge Astma- og Allergiforbundets hjemmeside: www.astma-allergi.dk

 

 

APPFWU02V