Skip til primært indhold

Meningitis

Meningitis rammer ca. 1000 danskere om året og skyldes en infektion med virus eller bakterier. Meningitis forårsaget af bakterier har det mest alvorlige forløb og kræver behandling på et hospital.

Værd at vide om meningitis

Meningitis er den lægelige betegnelse for betændelse i de blødere hinder omkring hjerne og rygmarv.

Symptomerne på meningitis er feber, hovedpine, kvalme, opkastninger og stivhed i nakken og ryggen. Man kan også blive forvirret og opleve lys, berøring og lyd som ubehageligt.

Meningitis smitter gennem spyt, nys og hoste. Risikoen for at blive smittet eller for at smitte andre afhænger blandt andet af, om infektionen skyldes virus eller bakterier. Meningitis forårsaget af bakterier er mest smitsom og har som regel også de kraftigste symptomer.

Da vi ikke på forhånd kan vide hvilke patienter, der har den mest smitsomme type meningitis, bliver alle patienter med symptomer på meningitis isoleret på en enestue ved ankomsten til afdelingen.

Hvis det viser sig, at du ikke har den mest smitsomme type, vil isolationen blive ophævet. Har du den mest smitsomme form for meningitis, vil du være isoleret ca. 24 timer, og de personer, du bor sammen med, vil blive tilbudt forebyggende behandling med antibiotika.

Ved indlæggelsen vil du få lavet en lumbalpunktur. Det er en undersøgelse, hvor lægen tager nogle millimeter væske ud fra rygmarvskanalen med en tynd nål. Væsken analyseres efterfølgende, og det er den analyse, som afklarer, om infektionen skyldes bakterier (den mest smitsomme) eller virus.

Læs mere om lumbalpunktur her.

Meningitis behandles bedst med antibiotika i et drop så hurtigt som muligt. Det betyder, at der sker en masse ting omkring dig, når du bliver indlagt. Det kan opleves som både skræmmende og forvirrende. Det er vores erfaring, at det kan være godt at tale med personalet om disse oplevelser. Nogle patienter har brug for at tale hele forløbet igennem, mens andre har brug nogle specifikke spørgsmål. Det er individuelt fra patient til patient, men hvis du har behov, kan du altid bede om en samtale med en sygeplejerske eller læge.

Det er almindeligt at have hovedpine og smerter i nakke og ryg, og du vil måske føle behov for at få smertestillende medicin. Vi er imidlertid tilbageholdende med at give dig den form for medicin, fordi det kan gøre det sværere for os at vurdere, hvordan infektionen udvikler sig. I første omgang vil vi derfor prøve at lindre dit ubehag på anden måde, fx ved at hjælpe dig med at finde en god hvilestilling i sengen. De fleste patienter vil dog kunne tilbydes smertestillende medicin efter det første døgn.

Mange patienter med meningitis oplever lys som generende. Hvis du er lysfølsom, sørger vi for at trække gardiner for i  dagtimerne og dæmpe lyset på stuen om aftenen og natten. Det kan også være, at lyde generer dig. Her kan det hjælpe at have døren lukket ud til gangen og have så få besøgende som muligt. I det hele taget anbefaler vi, at du får så meget ro og hvile som muligt. Det kan derfor være en god ide, at en af dine pårørende tager sig af at koordinere evt. besøgende. Er det ikke muligt, kan du henvise til personalet, så kan vi tage os af dette.

I ugerne efter udskrivelsen vil du normalt blive fulgt med kontrolbesøg i vores daghospital. Det er individuelt, hvordan man har det efter udskrivelsen, men det er normalt at have hovedpine og føle sig træt og uoplagt i et stykke tid. Du skal derfor regne med, at der mindst går nogle uger, inden du er klar til at genoptage dit  hverdagsliv på fuld styrke.

APPFWU02V