Skip til primært indhold

Forskersupport

Som forsker på OUH og SDU er der forskellige retningslinjer og forskningsstøtteenheder, som kan hjælpe dig og din forskning på vej.

Supportfunktioner til forskere

Oversigt over forskerstøttefunktioner, som bl.a. forskere på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus kan anvende til forskningsprojekter.
 

På OUH hjælper forskellige stabsfunktioner med at understøtte forskning:

Forskerservice

ForskerService i Økonomi og Planlægning hjælper bl.a. med :

 • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
 • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
 • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
 • Bogføring og økonomiopfølgning
 • Udarbejdelse af regnskaber på de enkelte forskningskonti jf. de retningslinjer, som bevillingsgiver har opstillet for selve bevillingen.

Husk at kontakte ForskerService, inden du indsender en ansøgning til en ekstern fond, hvis budgettet er over 50.000 kr.

Forskningsteamet

Forskningsteamet i Klinisk Udvikling udfører bl.a.:

 • Sekretariatsbetjening af OUH's Forskningsråd
 • Administration af OUH's forskningspuljer
 • Udarbejdelse og implementering af forskningsstrategien
 • Produktion af nyhedsbreve og anden forskningsformidling

HR-afdelingen

HR-afdelingen

 • Yder konsulentbistand i forbindelse med alle former for forskningsansættelser, herunder løn- og ansættelsesvilkår for ph.d.-studerende, forskningsassistenter mv.
 • Yder vejledning på aftaler i form af udbetaling af honorar, konsulentydelser og betaling for undervisningsopgaver mv.
 • Deltager i ansættelsesprocedure for professoransættelser, forlængelser mv.
 • Forestår lønforhandling og udarbejder lønaftaler i forbindelse med professoransættelser
 • Udarbejder ansættelseskontrakter

MTV-teamet

MTV-teamet i Klinisk Udvikling kan ved innovationsprojekter eller afprøvning af ny teknologi fx bidrage med.:

 • Evaluering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger
 • Systematisk litteratursøgning
 • Sundhedsøkonomiske analyser (herunder registerstudier)
 • Undersøgelser af patientoplevelsen
 • Organisatoriske analyser
 • Udarbejdelse af MTV-rapporter
 • Udarbejdelse af mini-MTV’er
 • Rådgivning (bistand vedr. design af projekter, metode og evalueringstilgange)
 • Undervisning i MTV og mini-MTV
 • Business cases

Læs mere om Medicinsk Teknologivurdering her.

SDU's rådgivning til forskere, der ønsker at søge forskningsmidler hos eksterne fonde. Finansieringsmuligheder kan findes hos Research Professional.

OPEN understøtter forskningen i Region Syddanmark med it-faciliteter til indsamling og opbevaring af kliniske data, randomisering, spørgeskemaer og dataanalyse. OPEN  rådgiver i og udfører registerforskning og datamanagement samt yder epidemiologisk rådgivning. Endvidere rådgivning i kvalitativ metode og værktøj til organisering og analyse af kvalitative data. Der ydes biostatistisk rådgivning og dataanalyse samt monitorering i henhold til GCP. Desuden fås generel rådgivning igennem forskningsprocessen og i forhold til de juridiske godkendelser og krav.

Destination Fyn kan hjælpe OUH-forskere med at planlægge og gennemføre internationale forskningskonferencer

SDEO kan vejlede i EU-forskningsprogrammer.

Husk at for at søge fondsmidler fra Horizon Europe skal organisationen have en ligestillingspolitik. Du kan finde de relevante oplysninger i Region Syddanmarks ligestillingsplan (Gender Equality Plan).

Hvordan får du som forsker adgang til data? Og hvordan må du behandle og opbevare data, når du har dem?

Når du arbejder med forskning på OUH, er der en række regler og sagsgange, du skal følge. Sundhedsloven beskriver adgangen til journaloplysninger til brug for projekter, og databeskyttelseslovgivningen regulerer muligheden for at behandle og opbevare personoplysninger.


Du kan som forsker læse mere herom på intranettet. På siden finder du også reglerne for kvalitetsprojekter. Bemærk, at det er kun brugere/ansatte i Region Syddanmark, som kan tilgå intranettet.

Blanketter, spørgsmål m.v. sendes til ouh.pd@rsyd.dk  .

Tillæg til databehandleraftalen kan alene anvendes i følgende tilfælde:

 1. Hvis der allerede foreligger en databehandleraftale og
 2. Der ikke er tale om væsentlige ændringer i databehandleraftalen. Ikke væsentlige ændringer, er ændringer til databehandlerens opgave, tilføjelse af kategorier af registrerede eller tilføjelse af oplysninger.
   

Forskningsservice

Forskningsservice, Blodprøver og Biokemi, OUH tilbyder sin ekspertise og samarbejde i forbindelse med andre forskeres projekter, og er involveret i forskningsprojekter på for eksempel OUH, SDU og andre steder.

Samarbejdet kan omfatte:

 • Prøvetagning og laboratorieanalyser
 • Opbevaring af prøver i biobank
 • Evt. mulighed for opsætning af nye analyser
 • Udtræk af resultater fra laboratoriets eksisterende databaser over analyseresultater
 • Forsendelse af biologisk materiale til andre laboratorier
 • Kommercielle studier og studier initieret inden- og uden for Region Syddanmark

Læs mere om Forskningsservice her.

Ansatte på Odense Universitetshospital har adgang til de fleste af Syddansk Universitetsbiblioteks licensbelagte elektroniske ressourcer og til E-ressourcer indkøbt af Region Syddanmark.

På OUH Libguiden kan ansatte på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) finde links til disse digitale ressourcer; https://libguides.sdu.dk/OUH-guide 

Det er også muligt at kontakte bibliotekar Nanna Lykke Kromann på nankro@bib.sdu.dk for mere information om litteratursøgning.

Cochrane Denmark & Centre for Evidence-Based Medicine Odense (CEBMO) rådgiver forskere og klinikere om metoderne ved klinisk forskning, særligt systematiske reviews. Centeret tilbyder vejledning under planlægning, udførsel, analyse og rapportering. Derudover udbyder det kurser og workshops med fokus på systematiske reviews.

Står du som forsker og mangler inspiration til, hvordan du kan inddrage patienter og pårørende i forskningsprocessen eller i lokale forskningsudvalg, så kan du kontakte Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P), som kan hjælpe dig videre med at få igangsat dit samarbejde med de vigtigste i forskningsprojekterne; nemlig patienterne og de pårørende.

Uddannelsestilbud til OUH forskere

I forlængelse af OUH og Klinisk Instituts forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen på OUH og skabe bæredygtige forskningsenheder har OUH og Klinisk Institut igangsat et samlet forskningslederkursus, hvor der er fokus på at skabe de rette forhold:

 1. For at styrke forskningslederens personlige forskningsledelse
 2. For at styrke forskningslederens værktøjer til at skabe forbedringer i forskningsprocesserne
 3. For at udvikle og professionalisere forskninglederens strategiske ledelsesværktøjer
  Alle forskningsledere på OUH/KI skal derfor igennem nedenstående kursustilbud inden for en 5 årig periode.

Det er også muligt for øvrige forskningsledere i Region Syddanmark at deltage på 1 eller flere af nedenstående moduler. Se flere informationer om de enkelte kursers indhold og tilmelding nedenfor.

Supervision af forskningslederen

Kurset har fokus på at udvikle og understøtte
forskningslederens personlige ledelsesstil.

Afholdelse

Kurset bliver udbudt 1 gang årligt. 

Kurset er pt. under revision - forventes at blive genoptaget i 2024.

Kontakt

Få flere informationer om kurset og om evt. tilmelding
kontakt OUH DIS: Henriette Berdel Kaae ( Henriette.Berdel.Kaae@rsyd.dk   )

Waste in Research

”You don’t rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems” er der nogen, der siger. Den udfordring tages op på kurset “Waste in research”, hvor Den Syddanske Forbedringsmodel benyttes som løftestang til at skabe bedre systemer, processer og resultater inden for forskningsverden. Kurset er for den unge forsker, der søger værktøjer til at nå længere end sine egne systemer tillader, og kurset er for den ældre forsker, som søger tips og tricks til at videreudvikle sit lederskab og forskningsproduktion.

Afholdelse 

Kurset bliver udbudt 2 gange årligt.

Kontakt

Få flere informationer om kurset og om evt. tilmelding
kontakt OUH Forbedringsteamet: ouh.klu.forbedringsmodel@rsyd.dk 

LØFT - Strategisk forskningsledelse

På LØFT kurset er der fokus på at styrke forskningslederens strategiske fokus og dermed styrke forskningsenheden fremadrettet.

Afholdelse

Kurset bliver udbudt 1 gang årligt.

Kontakt

Kurset bliver igangsat 1 gang om året
- for flere informationer om kurset kontakt SDU HR: Carsten Salling ( casal@sdu.dk )

 

For interesse eller spørgsmål til disse - kontakt venligst OUH Forskningssekretariatet.

Brænd igennem med din forskning - brænd igennem som leder!

Er du den erfarne forsker, der ønsker at få et ”serviceeftersyn” som formidler/oplægsholder samt få nye værktøjer til at formidle klart, levende og ikke mindst uforglemmeligt?

Så er "Masterclass for professorer og forskningsledere - Mundtlig præsentationsteknik og performance" måske noget for dig

Målet med denne masterclass er at træne og styrke din gennemslagskraft. Efter kurset vil du være bedre til

 • at formidle din forskning til forskellige målgrupper (modtagerrettet kommunikation)
 • at udføre dine ledelsesretoriske opgaver med større kompetence.

Med udgangspunkt i dine personlige ønsker, behov og udfordringer skabes et individuelt træningsforløb. Det sker som 1:1 coaching med konstruktiv feedback fra Bent Nørgaard. Ud over dette intensive træningsprogram, så veksler forløbet mellem oplæg, gruppearbejde, ”hands on – øvelser ” og kursistfremlæggelser.

Der er kun plads til 8 deltagere, så der kan zoomes ind på den enkeltes personlige udfordringer. Samtidig skaber masterclassformen et unikt læringsrum, hvor deltagernes erfaringsmæssige baggrund kommer i spil i form af kollegasparring. Dette giver dig værdifulde feedbackværktøjer, som du kan anvende, når du vejleder yngre forskere i præsentation af deres forskning.
 

Dit udbytte ved deltagelse

 • kortlægning af din personlige formidlingsprofil (evner og udviklingspunkter)
 • værktøjer til at kunne arbejde videre med egen performance
 • forøget gennemslagskraft 
 • erfaring med at pitche egne forskningsprojekter
 • indsigt i effektiv brug af slides/PowerPoints præsentationer
 • tidsbesparende værktøjer til at strukturere indholdet
 • værktøjer til at analysere målgruppen
 • værktøjer til at fastholde og aktivere dine tilhørere
 • værktøjer til at analysere den kommunikative begivenhed
 • værktøjer til at bekæmpe evt. nervøsitet
   

Målgruppe

Professorer og forskningsledere
 

Kursusleder/underviser

Bent Nørgaard. Exam.art. i Retorik. Sceneinstruktør og kommunikationsrådgiver. 

Antal deltagere

8

Kursusdage

 • 7. maj 2024 fra 9.00-15.30, holdundervisning.
 • 29. maj 2024. Individuel coaching ca. 45 min per kursist, tidspunkt på dagen aftales individuelt.
 • 10. juni 2024 fra kl. 9.00-15.30, holdundervisning.

 Pris

Det er gratis at deltage på kurset, men det er et krav for deltagelse, at du kan deltage på de angivne kursusdage.

Bemærk dog venligst at ved afmelding uden der kan findes en evt. anden afløser (professor eller forskningsleder) til deltagelse på hele kurset, vil deltageren blive faktureret et "no-show-fee" på 5.400 DKK.

Tilmelding

Tilmelding er bindende og sker efter "først-til-mølle princippet". Tilmelding skal ske senest d. 1. februar 2024 på ouh.forskning@rsyd.dk  .

For yderligere information og kursusprogram se det fulde program.


Kurset var både inspirerende og meget praktisk håndgribeligt, samtidigt tog kurset fat i facetter lige fra den første planlægning til den praktiske udførelse af mundtlige præsentationer.  

Forskningsleder og professor Christian B. Laursen, Afdeling J

 

Vil du gerne styrke kendskabet til din forskning og udvide dit forskningsnetværk på LinkedIn? Så har du nu muligheden for at styrke din forskningskommunikation og din personlige forskningsprofil på LinkedIn på OUH’s og SDU’s fælles LinkedIn kursus; FORSK & LINKEDIN. Her er fokus på, hvordan du som forsker kan gøre brug af LinkedIn som platform til at formidle dit forskningsarbejde og styrke dit netværk.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

På kurset får du værktøjer og inspiration til, hvordan du kan styrke kendskabet til din forskning  hos relevante interessenter og udvide dit forskningsnetværk på LinkedIn Som en del af forløbet deltager du gratis i Linked Summit 2023 – www.linkedsummit.dk  - hvor nationale og internationale LinkedIn eksperter vil kunne udvide din LinkedIn værktøjskasse. Samtidig får du både før og efter mulighed for at sparre med både forskningskolleger og kommunikationsrådgivere på OUH og SDU.

Kursusprogram

Deltagerne forpligter sig til at deltage i nedenstående kursusdage ved indsendelse af interessetilkendegivelse:

 • Introduktionsmøde (24. maj 2023 fra 15.00-16.00)
 • Deltagelse på Linked Summit (6. juni 2023 – hele dagen på Odeon)
 • Opsamlingsmøde (21. juni 2023 fra 15.00-16.00)
 • Tips og tricks (3. oktober 2023 fra 15.00-16.00)
 • Afsluttende statusmøde (6. december 2023 fra 15.00-16.00)

Målgruppe

Alle forskere uanset faglig baggrund, køn og akademisk stillingskategori opfordres til at søge, men deltagerne på kurset skal dog opfylde nedenstående kriterier:

 • Deltager skal have delt forskeransættelse på OUH/SDU
 • Deltager skal kunne deltage i møderne
 • Deltager skal have et ønske om at udvikle sin LinkedIn profil

Der udbydes i alt op til 10 pladser, som vil blive fordelt så vidt muligt under hensyntagen til ovenstående og for at sikre en bred repræsentation af OUH forskningsenhederne.

Pris

Det er ganske gratis at deltage i kurset – herunder også inkluderet deltagergebyret på Linked Summit 2023. Det kræves dog, at deltageren deltager i de nævnte kursusdage for at opnå en plads på kurset.

Yderligere information

Læs mere om FORSK & LINKEDIN kurset og hvad du som forsker kan forvente ved at deltage, samt hvordan du tilmelder dig kurset på https://ouh.dk/forskning-og-innovation/forskersupport/forsk-linkedin  .

APPFWU02V