Skip til primært indhold

Forskning

Forskning ved CAKS

Forskningsenheder indenfor alle de involverede specialer vil være direkte knyttet til Centret og der er derfor bred mulighed for forskningsområder knyttet til det sjældne, arvelige og komplekse.

Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, har i samarbejde med øvrige specialer lang tradition for forskning inden for sjældne, arvelige og komplekse sygdomme.

Patienterne registreres i den kliniske kvalitetsdatabase RareDis, hvilket bl.a. kan danne grundlag for CAKS´ forskningssamarbejde med Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital (CSS) og Center for Sjældne Sygdomme på Rigshospitalet (CSS) samt nationale og internationale samarbejdspartnere. Der kan f.eks. være studier med fokus på behandlingsmuligheder (Orphan drugs), særlige kliniske og billeddiagnostiske analyser på sjældne, arvelige og komplekse sygdomme eller studier om omfattende genomisk sekventering af udvalgte grupper.

Klik her for at gå til siden "Patientdatabaser", hvor du kan registrere patienter i databaser (RareDis og von Hippel Lindau).

APPFWU01V