Skip til primært indhold

Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen arbejder for at styrke samarbejdet mellem OUH og almen praksis.

Praksiskonsulentordningen arbejder for at styrke samarbejdet mellem OUH og almen praksis. Ordningens overordnede formål er at sikre sammenhængende patientforløb for patienterne i et nært og godt samarbejde mellem OUH og praktiserende læger. På OUH er der tilknyttet seks praktiserende læger, der løbende varetager opgaver som kvalitetsudvikling og udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser. Kvalitetsudviklingen foregår typisk på afdelinger på OUH - f.eks. i form af bistand ved audits på epikriser, specialistrådgivning eller henvisninger – og i samarbejdet på tværs af sektorerne.

 

OUH har tilknyttet syv praktiserende læger som konsulenter. Dette er:

 • Palle Mark Christensen fra Lægerne Lærkevej i Otterup, mail: pmc@dadlnet.dk
 • Henrik Krabbe Laustrup, speciallæge i almen medicin, mail: henrikkl@hotmail.com
 • Torsten R. Rudbæk fra Lægerne Fruens Bøge, mail: trahbek@hotmail.dk
 •  Anja Ørum, praktiserende læge fra Lægerne i Kongensgade i Odense, mail: oerum@dadlnet.dk 
 • Stine Christoffersen, praktiserende læge fra Lægerne Albani Torv, mail: stchr04@gmail.com
 • Herdis Bohn Olesen Brødbæk, praktiserende læge fra Lægerne Schmidt og Brødbæk, mail: bohn@dadlnet.dk
 • Morten Wolf, praktiserende læge ved Lægerne i Hesselager, mail: morten@thuromail.dk

Herudover har OUHs praksiskonsulentordning en intern praksiskoordinator, som har blikket rettet ind mod OUHs afdelinger. OUHs interne praksiskoordinator er:

 

Som sygehus ønsker vi at være i en løbende dialog med praktiserende læger. Oplever du som praktiserende læge områder, hvor vi kan forbedre samarbejdet, da hører vi i praksiskonsulentordningen gerne fra dig. Og oplever du som ansat på sygehuset, at der er behov for at formidle behov eller nye initiativer til praktiserende læger, da hører vi også meget gerne fra dig.

 

Hvis man ønsker at komme i kontakt med en praksiskonsulent eller generelt ønsker at formidle eventuelle problemstillinger, tiltag eller andet, som vedrører samarbejdet mellem sygehus og almen praksis, skriver man til OUHs PKO-postkasse:  OUH.KLU.PKO@rsyd.dk .  Henvendelser besvares typisk inden for 2 hverdage. 

Du kan også sende med sikker post over virk.dk. Du finder en vejledning til, hvordan du skriver til PKO gennem virk.dk her.

Vi søger lige nu nye praksiskonsulenter. Kunne du tænke dig at være med? Så læs mere her.

Har du lyst til at repræsentere dine kollegaer i almen praksis på Region Syddanmarks største hospital, hvor vi hver dag arbejder for at sikre det gode og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer? Og har du lyst til at byde ind på opgaver, som afdækker og forbedrer den måde, vi samarbejder på mellem sygehus og praktiserende læge? Så har du muligheden for at blive tilknyttet OUHs nye hold af praksiskonsulenter.

Praksiskonsulentordningen er et bindeled mellem almen praksis, kommuner og OUH, som har et skarpt fokus på at sikre gode og sammenhængende patientforløb og som søger at udvikle samarbejdet mellem sektorer. OUH ønsker at styrke samarbejdet mellem sygehus og almen praksis. Derfor har vi nytænkt organiseringen for vores praksiskonsulentordning, og vi søger i den forbindelse praksiskonsulenter, som med tilknytning til OUH løser afgrænsede opgaver på bestilling.

Om rollen som praksiskonsulent

Som praksiskonsulent understøtter du de gode og sammenhængende patientforløb ved at løse afgrænsede opgaver, som vi på OUH har i løbet af året. Den enkelte opgaves leverancer beskrives og ud fra dette estimeres et timeforbrug, som vi inden løsning af opgaven aftaler. Du aflønnes efter gældende aftale mellem PLO og Region Syddanmark ”Tilkøb af konsulentydelser”. Du er selv med til at bestemme, hvor mange timer om året, du vil lægge i at løse opgaver for OUH, men vi forstiller os, at der vil være opgaver svarende til ca. 4 timer om ugen i gennemsnit pr. konsulent.

Dine opgaver

OUHs portefølje af opgaver, man som konsulent kan byde ind på, er bl.a.:

 • At forestå evalueringsaktiviteter, som f.eks. audits på:
  • Henvisninger
  • Epikriser
  • Specialistrådgivning
  • Tilbageviste henvisninger
 • At sparre på kvalitet og samarbejde med afdelinger på OUH
 • At skrive artikler til vores nyhedsbrev ”Praksis-Nyt”
 • At udarbejde og revidere patientforløbsbeskrivelser på sundhed.dk
 • At deltage i udvalgte arbejdsgrupper
 • At deltage i ad-hoc projekter

Det forventes, at opgaverne primært vil ligge i dagtimerne inden for normal arbejdstid, da opgaverne kræver samarbejde med aktører, som er at træffe her.

Dine kvalifikationer

Vi forventer:

 • At du er alment praktiserende læge
 • At du har gode samarbejdsevner og finder energi i at skabe sammenhænge på tværs af sektorer for patienten
 • At du har lyst til at være en del af et hold, som prioriterer højt, at patienten oplever kontinuitet og mening i kontakten med sundhedsaktører
 • At du er god til skriftlig og mundtlig kommunikation.

Kontrakt og tilknytning

Du tilknyttes OUHs hold af praksiskonsulenter, som honoreres efter gældende aftale mellem PLO og Region Syddanmark ”Tilkøb af konsulentydelser”. Praksiskonsulentordningen er forankret i stabsafdelingen Klinisk Udvikling, som også sekretariatsbetjener ordningen.

Vi kigger løbende på ansøgninger.

Ved ansøgning må du gerne oplyse, hvor mange timer du ville kunne forestille dig at lægge i praksiskonsulentordningen om året.

Send din ansøgning på mailadressen OUH.KLU.PKO@rsyd.dk .

Hvis du har spørgsmål, kan du rette kontakt til PKO-sekretær Lene Ladefoged på mailadressen lene.laasby.ladefoged@rsyd.dk eller på ovenstående mail til PKO-postkassen. 

 

APPFWU01V