Skip til primært indhold

Palliation

Hvad er Palliativ indsats

Palliativ indsats er lindrende behandling, pleje og omsorg til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er at fremme livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved at lindre de gener, som sygdom kan medføre. 

Hvem er Palliativt Team Fyn

Vi er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, præst, sekretærer og koordinator for frivillige, der arbejder på tværs af primær- og sekundærsektor.

Hvad tilbyder vi

Palliativt Team Fyn tilbyder hjælp til symptomer og problemer, hvor der er behov for specialiseret indsats.

Det kan fx dreje sig om

  • smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær, appetitløshed, træthed 
  • sociale og økonomiske forhold
  • psykologiske og følelsesmæssige problemer
  • åndelige/eksistentielle overvejelser
  • støtte til pårørende
  • rådgivning til familier med børn
  • støtte til efterladte (hvis patienten har haft et forløb i teamet)

Vanligvis skal der være flere problemstillinger, før patienten kan blive tilknyttet teamet.
Teamet medvirker til koordinering af patientforløb. Vi arbejder for, at patienter skal kunne tilbringe den sidste tid i de omgivelser de selv ønsker - eget hjem, på hospital, plejehjem eller hospice.

Hvem samarbejder vi med

Teamet samarbejder med de fagpersoner, der er tilknyttet patienten, dvs. praktiserende læger, sygehuslæger, hjemmeplejen, fysioterapeuter etc. Vi overtager ikke den daglige behandling og pleje af patienten, men tilbyder vores indsats i samarbejde med det personale, som varetager den daglige pleje og behandling.

Palliativt Team Fyn har tæt samarbejde med Hospice Fyn, Hospice Sydfyn samt det palliative sengeafsnit.

 

APPFWU02V