Skip til primært indhold

Læger

Alt om uddannelse og uddannelsesprogrammer for læger

Medicinsk Afdeling M/FAM deltager i klinisk uddannelse af medicinstuderende på flere niveuaer af det sundhedsvidenskabelige studium og varetager videreuddannelse af speciallæger. Vi bidrager således til at  både Medicinsk Afdeling M/FAM og resten af sundhedsvæsenet får fagligt og personligt kompetente og engagerede speciallæger.

Introduktion til afdelingen til læger i uddannelsesstillinger
  
Klinisk Basisuddannelse (KBU)
 
Introduktionsstilling i intern medicin + intern medicin og geriatri
  
Hoveduddannelse i almen medicin
  
Hoveduddannelse i reumatologi
  
Hoveduddannelse i lungemedicin (intro til specialet)
 
Hoveduddannelse i kardiologi
  
Hoveduddannelse i gastroenterologi - under revision
  
Hoveduddannelse i geriatri - under revision
 
 
 

APPFWU01V