Skip til primært indhold

Læger

Alt om uddannelse og uddannelsesprogrammer for læger

Medicinsk Afdeling M/FAM deltager i klinisk uddannelse af medicinstuderende på flere niveuaer af det sundhedsvidenskabelige studium og varetager videreuddannelse af speciallæger. Vi bidrager således til at  både Medicinsk Afdeling M/FAM og resten af sundhedsvæsenet får fagligt og personligt kompetente og engagerede speciallæger.

Introduktion til afdelingen til læger i uddannelsesstillinger
  
Klinisk Basisuddannelse (KBU)
 
Introduktionsstilling i intern medicin + intern medicin og geriatri
  
Hoveduddannelse i almen medicin
  
Hoveduddannelse i reumatologi
  
Hoveduddannelse i lungemedicin (intro til specialet)
 
Hoveduddannelse i kardiologi
  
Hoveduddannelse i gastroenterologi - under revision
  
Hoveduddannelse i geriatri - under revision
 
 
 

Medicinsk Afdeling M/FAM  lægger stor vægt på at sikre, at afdelingen har et attraktivt uddannelsesmiljø dels gennem udnyttelse af de tilstedeværende uddannelsessituationer og dels gennem målrettede uddannelsestiltag. Afdelingen har derfor etableret et lægeligt uddannelsesudvalg, der bl.a. overvåger uddannelsen af yngre læger i afdelingen under hensyn til foreliggende godkendte uddannelsesprogrammer

Læs kommissoriet for udvalget herunder: 

Kommissorium for det lægelige uddannelsesudvalg i Medicinsk Afdeling M/FAM

APPFWU01V