Skip til primært indhold

Jobsøgende - Radiologisk Afdeling

Oplysninger til dig som jobsøgende. Hvem er vi, hvordan arbejder vi, og hvilke undersøgelser udfører vi, og sidst men ikke mindst, hvad kan Svendborg og Sygehuset byde på.

Svendborg Sygehus i baggrunden, set fra Svendborgsundbroen

På Radiologisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus er vi cirka 90 ansatte fordelt på flere faggrupper, hvoraf radiografer, radiologer og sekretærer udgør den største gruppe. 

Afdelingen er fordelt på 4 matrikler, i Svendborg, Nyborg, Ærøskøbing og Rudkøbing.

Vi er en moderne og fuldt digitaliseret afdeling. I Svendborg bærer vi døgndækkende akutfunktion med radiologer og radiografer.

Vi deltager og bistår i diverse forskningsprojekter.

Afdelingen er uddannelsessted for læger, radiografer og lægesekretærer.

På Radiologisk afdeling OUH Svendborg Sygehus har vi et ønske om at være blandt regionens mest attraktive afdelinger for patienter, pårørende, samarbejdspartnere samt vores ansatte.

Patienten først
Vi sætter Patienten først, og ved, at vi på afdelingens matrikler, hver især, er hinandens forudsætninger for at udføre denne opgave succesfuldt.

Vi er stolte af at være en del af patientens universitetshospital, og tager derfor det ansvar, der følger med, alvorligt.

Vi gør det, ved at påtage os en brobyggende rolle i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, så vi spiller hinanden bedre og sørger for et optimalt og sammenhængende patientforløb.

Den Syddanske Forbedringsmodel
Vi arbejder efter den Syddanske Forbedringsmodel for at sikre os at vi lever op til samfundets krav til service og kvalitet, og tror på at vi gør det bedst når vi, i fællesskab, tager ansvar for den del af kerneopgaven som stiller skarpt på excellent patientbehandling og uddannelse.

Arbejdet med den Syddanske Forbedringsmodel, innovation, og fokus på next practice er med til at skabe en arbejdspladskultur der danner grundlag for at vores patienter oplever at blive undersøgt i en ordentlig atmosfære.

Vi mener, at vores patienter og pårørende tildeles en aktiv rolle i deres sundhed når de bliver inddraget i deres forløb. De skal opleve at blive set, hørt og forstået, hvilket kun kan finde sted, hvis man sørger for samskabelse i form af dialog i øjenhøjde.

På Radiologisk afdeling OUH Svendborg Sygehus er der mulighed for netop dét. At have dialoger i øjenhøjde og medvirke til samskabelse med patienter og kolleger.

Vi mener, at dette er en forudsætning for et godt og trygt arbejdsmiljø med en høj grad af mening i arbejdslivet. Vi arbejder derfor sammen i gensidig tillid og forventer at vi alle tager medejerskab og medansvar for den fortsatte udvikling af vores afdeling.

På Radiologisk afdeling OUH Svendborg Sygehus udfører vi diagnostiske ydelser af højeste kvalitet.

Vores patienter skal opleve sig godt informeret, undersøgt og diagnosticeret hurtigt og i en ordentlig atmosfære.

Vi udfører cirka 112.000 undersøgelser årligt og tilbyder røntgenundersøgelser som f.eks. røntgen af hjerte, lunger, knogler samt ultralydsskanning, CT-skanning og MR-skanning.

Vi foretager også undersøgelser med behandling, som f.eks. biopsi eller anlæggelse af dræn, under vejledning af ultralyd, røntgengennemlysning eller CT-skanning.

Alt er tæt på! 

Når du går igennem Radiologisk afdeling bliver du mødt af fotos fra byens rum, fra havnen og naturen omkring os. Dette er der helt særlige grunde til.

Billeder er små fortællinger og vidner om det liv, som leves i Svendborg. Dette liv har udviklet sig helt tilbage fra 1200-tallet, hvor byen blev grundlagt, til i dag at være præget af et stærkt og mangfoldigt kulturliv med et tilhørende cafeliv, hvor man kan droppe ind til en espresso efter arbejdet eller måske blive hængende med kolleger over en øl?

Måske er du mere til kajak, golf, jagt, dykning, tennis, yoga, sang eller vinterbadning? Uanset hvad, så er alt tæt på!

Svendborg er Fyns næststørste by. Efter Italiensk forbillede har Svendborg status af cittaslow by, hvor målet er at fremme det gode liv, ved at øge livskvaliteten og fremme værdier som kvalitet og bæredygtighed.

Ligeledes er gæstfrihed ét af 52 kriterier som Svendborg er optaget af. Dette mærkes, når man færdes i byen og på Svendborg Sygehus.

Svendborg Sygehus har siden Strukturreformen i 2007 hørt under Region Syddanmark. Sygehuset er en del af Odense Universitetshospital, og dets formelle navn er OUH Svendborg Sygehus.
 
Sammenlægningen med Odense Universitetshospital indebærer, at en række afdelinger går på tværs af adresserne i Svendborg og Odense.

OUH Svendborg Sygehus på Baagøes Allé har både akut og planlagt behandling. En stor Fælles Akutmodtagelse (FAM) tager imod de akutte patienter og tager stilling til den videre behandling.

Sygehuset modtager både medicinske og kirurgiske patienter. Den kirurgiske behandling omfatter indgreb uden indlæggelse samt operationer inden for urinvejssygdomme, øre-næse-hals-sygdomme, organsygdomme og ortopædisk kirurgi.

Hele OUH’s diagnostiske afdeling er placeret på sygehuset i Svendborg. Hertil henvises patienter, hvor der er mistanke om alvorlig sygdom, uden at der har kunnet stilles en præcis diagnose. Sygehuset er også kendt for en stor afdeling for ældre patienter samt for udredning for demens.

Ud over behandling af patienter er der en stor forsknings- og uddannelsesaktivitet. Den samlede stab udgjorde i maj 2020 1.135 ansatte, svarende til 903 fuldtidsansatte. Det er ca. en tiendedel af det samlede antal ansatte i hele OUH.

Det er Region Syddanmarks langsigtede plan, at Svendborg Sygehus skal overgå til at være et specialhospital, når OUH Odense Universitetshospital i (forventet) 2023 flytter til et nybygget hospital i den sydlige del af Odense.

Skrevet af:

Mogensen, Torben: Svendborg Sygehus i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 1. december 2021 fra http://trap.lex.dk/Svendborg_Sygehus

Du er velkommen til og kontakte afdelingsledelsen, hvis du har spørgsmål eller interesse i en stilling.

Maria Rygaard Andersen

Maria Rygaard Andersen

Chefradiograf

Radiologisk Afdeling


29 42 85 56
Jacob Christian Bang

Jacob Christian Bang

Cheflæge

Radiologisk Afdeling


20 56 47 29
APPFWU01V