Skip til primært indhold

Ambulant behandling

Information om afdelingens ambulatorier og Faldklinik

Afdelingens ambulatorium er inddelt i et Geriatrisk Ambulatorium, en Faldklinik, et komorbiditetsambulatorium for kræftpatienter samt et Geriatrisk Modtageafsnit for subakutte patienter henvist fra såvel Fælles Akutmodtagelse FAM samt fra egen læge/vagtlægen.

For yderligere information om de enkelte ambulatorier / klinikker se herunder.

APPFWU02V