Skip til primært indhold

NR (Neurorehabiliterings afsnit)

Sengeafsnit Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg

Baagøes Allé 15
SVB Bygning 39, 02
5700 Svendborg
Tlf.nr. 63 20 16 00

Vores afsnit i Svendborg tilbyder neurorehabiliterende behandling, sygepleje og træning til voksne patienter.

 

Indlæggelsesdagen
Ved ankomst udarbejdes der en tværfaglig individuel vurdering af patientens rehabiliteringsbehov i samarbejde med de pårørende.

Mad og drikke
Der serveres mad for patienterne kl. 07.45, 11.45 og 17.00. Besøgende kan købe spisebillet i sygehuskiosken, som kan indløses i cafeen på 2. eller 3. sal.
Mad og drikkevarer må gerne medbringes til cafeen, som har åben fra kl. 8.00-9.00, 11.45 - 13 og 17.30 - 18.30.

Udskrivelsen
Før udskrivelse vil der blive taget stilling til det videre genoptræningsforløb, behov for medicin, hjælp efter udskrivelse samt hvordan kontrol og efterbehandling skal foregå.

Der sendes besked til din egen læge om den behandling, der er foretaget under indlæggelsen, senest 3  hverdage efter udskrivelse.

Personalet sørger for kontakt til hjemkommunen, hvis der er behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.
 

 

Besøgende er velkomne på sygehuset. Som udgangspunkt aflyses træningstider ikke, selvom patienten har besøg. 

Der er hviletid i tidsrummet mellem kl. 12.15 og 14.30.

Som patient parkerer du gratis på Odense Universitetshospital, Svendborg de første 24 timer.

Pårørende skal betale i betalingszonen.

Om parkering 
 

 

APPFWU01V