Skip til primært indhold

Det nye OUH i tal: Fakta om byggeriet

Her kan du finde forskellige fakta om byggeriet af det nye OUH i forhold til størrelse, arealer og fremtidig kapacitet

Arealer

 • Grundareal: Mere end 800.000 m2
 • Etagearealer (brutto): ca. 300.000 m2, heraf OUH: 247.000 m2
 • Steno Diabetescenter: 20.000 m2
 • Voksenpsykiatrien: ca. 20.000 m2
 • Børne-/ungepsykiatrien: 13.000 m2

Transport og parkering

Ringvejens længde omkring hospitalet: 3 km

Letbanen

Letbanen kører lige igennem det nye OUH med to stop ved henholdsvis hovedindgangen i syd og koblingen mod SDU i nord. Letbanen er allerede etableret og kører test-kørsel gennem byggeriet.

Parkeringspladser

Der er forberedt op til 3000 p-pladser til biler i terræn. Derudover bliver der mulighed for at bygge parkeringshuse. Den endelige detailplanlægning er under udarbejdelse:Læs den seneste nyhed om fremtidssikringen af parkeringen på det nye OUH på Region Syddanmarks hjemmeside.

Der bliver i alt 3000 cykelparkeringspladser rundt omkring byggeriet - heriblandt overdækket.cykelparkering.

Kapaciteter i alt på fremtidens hospital

Antal rum i alt: ca. 10.000

Senge: 855 (691 i somatikken og 164 i psykiatrien):

 • 468 senge i sengeslanger
 • 15 senge i Højisolation
 • 70 senge i HC Andersen Børne- og ungehospitalet
 • 22 senge i Børne- og ungepsykiatrien
 • 142 senge i Voksenpsykiatrien, inkl. 14 senge til spiseforstyrrelser
 • 66 behandlings- og observationspladser i FAM (somatik og psykiatri i alt) + 4 hvilestole
 • 68 senge i intensiv
 • 4 senge i Respirationscenter Syd
 • 52 operationsstuer (både stationær og dagkirurgi)

Ambulatorier og undersøgelser:

 • 379 ambulatorierum
 • Skannerkapacitet radiologi: 22 MR-skannere og CT-skannere, 12 konventionelle skannere
 • Skannerkapacitet nuklearmedicin: I alt 9 PET/CT-skannere og PET/MR-skannere
APPFWU01V