Skip til primært indhold

Det nye OUH i tal: Fakta om byggeriet

Her kan du finde forskellige fakta om byggeriet af det nye OUH i forhold til størrelse, arealer og fremtidig kapacitet

​Byggeriet af det nye OUH var indtil nyligt planlagt til at være færdigt i sidste halvdel af 2024. Derefter følger en længerevarende proces med forberedelse og udflytning fra det nuværende OUH. Ifølge den seneste tidsplan skulle patienterne derfor være rykket ind på hospitalet i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026. Den tidsplan holder ikke længere. I øjeblikket forhandles der om, hvornår hospitalet kan tages i brug.

Bygningerne for det nuværende OUH vil efter fraflytningen blive byggemodnet af det statslige ejendomsselskab Freja, der også byggemodner Cortex Park nord for SDU. Det er endnu ikke fastlagt, hvad der bliver på grunden ved OUH i fremtiden.

Arealer

  • Grundareal: Mere end 800.000 m2
  • Etagearealer (brutto): ca. 300.000 m2, heraf OUH: 247.000 m2
  • Steno Diabetescenter: 20.000 m2
  • Voksenpsykiatrien: ca. 20.000 m2
  • Børne-/ungepsykiatrien: 13.000 m2

Transport og parkering

Ringvejens længde omkring hospitalet: 2,2 km

Letbanen

Letbanen kører lige igennem det nye OUH med to stop ved henholdsvis hovedindgangen i syd og koblingen mod SDU i nord. Letbanen er allerede etableret og kører gennem byggeriet.

Parkeringspladser

På det nye OUH er der planlagt med op til 4200 parkeringspladser. Af de 4200 parkeringspladser ligger 3600 inden for den hospitalsring, der omkranser sygehuset. De resterende 600 pladser ligger vest for hospitalsringen ved den nye solcellepark.

P-kapaciteten vil blive suppleret af Letbanen, der forventes at aflaste biltrafikken med stop ved både det nye OUH og SDU. Derudover har Odense Kommune ca. 800 ’Park&Ride’-pladser, hvor du kan tage letbanen fra parkeringspladsen ind til det nye OUH.

Der bliver i alt 3000 cykelparkeringspladser rundt omkring byggeriet - heriblandt overdækket.cykelparkering.

Kapaciteter i alt på fremtidens hospital

  • Antal rum i alt: ca. 10.000
  • Senge: 905 (ca. 750 i somatikken og resten i psykiatrien)
  • Ambulatorie- og undersøgelsesrum: 383
  • Operationsstuer: 52
APPFWU01V