Skip til primært indhold

Sygeplejestuderende

For sygeplejestuderende Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Vi har kliniske vejledere til uddannelse af sygeplejestuderende og uddannelsen af SSA elever varetages af praktikvejledere.

I afdelingen findes et veletableret tværfagligt samarbejde mellem læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, klinisk diætister og lægesekretærer. Dette muliggør, at elever/studerende hurtigt får en oplevelse af de behandlingstilbud, der er i afdelingen og lettere glider ind i praksisfællesskabet som aktive deltagere.

APPFWU02V