Skip til primært indhold

Svendborg Sygehus får Danmarks største center for hoftenære frakturer

2. april byder også på ændringer i skadestuen og på akutområdet

Siden 2010 har vi vidst, at den akutte ortopædkirurgi skulle samles i Odense, når det nye OUH står klar. Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog dog i december 2023 at fremrykke ændringen.

Derfor er sydfynske multitraumepatienter siden fra 1. januar 2024 blevet indlagt på Odense Universitetshospital fremfor på Svendborg Sygehus.

Umiddelbart efter påske, tirsdag den 2. april, træder endnu et par ændringer i kraft.

Hoftenære frakturer

Flertallet af fynske patienter over 65 år med hoftenær fraktur skal behandles på Svendborg Sygehus. Sygehuset har i forvejen opereret 2 ud af 3 fynske patienter med hoftenære frakturer, og bliver fra april det største center for hoftenære frakturer i Danmark med ca. 700 hoftenære fraktur patienter om året. Det åbner mulighed for bl.a. mere forskning på området og bedre patientforløb på tværs af radiologi, geriatri, medicin, anæstesiologi og ortopædkirurgi.

Lægebemanding i FAM Svendborg

Skadestuen i Svendborg vil fortsat være døgnåbent og bemandet med behandlersygeplejersker. Tilstedeværelsen af læger vil dog ændres, således at skadestuefunktionen er lægebemandet fra kl. 8 og frem til kl. 20 i stedet for kl. 21.

Fra Kerteminde til Odense

Regionsrådet vedtog også sidste år at justere optageområdet for det nye OUH for de medicinske patienter. https://regionsyddanmark.dk/om-region-syddanmark/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2023/juni-2023/det-nye-ouh-skal-udvides-med-50-sengepladser

Vi gør nu tilsvarende for de ortopædkirurgiske patienter og starter med at ambulancerne fra april begynder at køre patienter fra Kerteminde Kommune til hospitalet i Odense frem for til Svendborg sygehus.

APPFWU02V