Skip til primært indhold

Uddannelsessted

Radiologisk Afdeling deltager i speciallægeuddannelsen i Diagnostisk radiologi, samt i uddannelsen af radiografer og lægesekretærer .

På Radiologisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus tilbyder vi læger i introduktionsstillinger samt læger i speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi, et trygt, udviklende og inspirerende klinisk læringsmiljø i en afdeling, der stræber efter kvalitet i alt. Som introlæge eller læge i speciallægeuddannelse, kan du forvente, at der samarbejdes ud fra et princip om gensidig respekt i alle relationer.

Introduktionsstillinger

Vi tilbyder 2 introduktionsstillinger årligt til besættelse hhv.  1. maj og 1. november. For begge stillinger gælder, at de er vagtfri.

Hoveduddannelsesstilling

I samarbejde med Radiologisk Afdeling Odense Universitetshospital, råder afdelingen over i alt 4 hoveduddannelsesstillinger, hvoraf de 2 stillinger er på første år af hoveduddannelsen og 2 stillinger er på fjerde år. Stillingerne opslås i et fælles stillingsopslag med de øvrige hoveduddannelsesstillinger i Region Syddanmark.

For læger i hoveduddannelsesstilling gælder, at første og fjerde år gennemføres på Radiologisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus og andet og tredje året gennemføres på Radiologisk Afdeling Odense Universitetshospital.

Hoveduddannelseslæge i vagt:
For læger i hoveduddannelsesstillingen er det første år vagtfri. Der vil enkelte dage være udvidet arbejdsdag til klokken 18:00. Fjerde år deltager man som læge i hoveduddannelsesstilling i vagt. Der er tilkoblet speciallæge som bagvagt for hoveduddannelseslægen.

Afdelingens medansvar

Vi tager medansvar for de uddannelsessøgendes individuelle behov i forbindelse med uddannelsen i afdelingen og arbejder bevidst med at optage læger i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i vores praksisfællesskab. Begreberne ansvar og tillid er centrale og går hånd i hånd.

Forhold omkring uddannelsesforløbene

Dette varetages af den uddannelsesansvarlige overlæge og den personlige vejleder. Afdelingens øvrige speciallæger fungerer som specialespecifikke vejledere.

Hvis du er interesseret og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Rune Lau Hovgaard. 

Rune Lau Hovgaard

Uddannelsesansvarlig overlæge

Radiologisk Afdeling


21 48 59 78

Radiografstuderende i klinisk undervisning

På Radiologisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus tilbyder vi radiografstuderende et trygt, udviklende og inspirerende klinisk læringsmiljø i en afdeling, der stræber efter kvalitet i alt. Som studerende kan du forvente, at der samarbejdes ud fra et princip om gensidig respekt i alle relationer.

Vi tilbyder klinisk undervisning på 1. semester, 2. semester, 4. semester samt 6. semester.

4. semester afsluttes med en intern klinisk prøve og 6. semester afsluttes med en ekstern klinisk prøve.

Vi tager medansvar for den studerendes individuelle behov i forbindelse med den kliniske undervisning, og arbejder bevidst med at optage studerende i vores praksisfællesskab. Begreberne ansvar, tillid og agenthed er centrale og går hånd i hånd.

Der udarbejdes individuelle studieplaner i forbindelse med opstart af et klinisk semester for at understøtte skiftet mellem teoretisk og klinisk læringsarena. Den individuelle studieplan sætter den studerendes faglige, personlige og sociale udvikling i centrum for den kliniske undervisning.

 Læs mere om radiografuddannelsen på UCL.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klinisk uddannelsesansvarlig radiograf Malene Hvid Nielsen.

Malene Hvid Nielsen

Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf

Radiologisk Afdeling Svendborg


24 43 41 91

Radiologisk afdeling i Svendborg, indgår i samarbejde med Radiologisk Afdeling på OUH i uddannelsen af lægesekretærer.

Vi har i perioder, lægesekretærelever fra Radiologisk Afdeling, Odense i praktik af 2  til 3 ugers varighed. 

I praktikperioden, får eleven et godt indblik i dagligdagen, ved at følge forskellige lægesekretærer indenfor deres funktionsområde samt ved deltagelse i røntgenundersøgelser og røntgenkonferencer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær.

Turid Wie Nellemann

Turid Wie Nellemann

Ledende lægesekretær

Radiologisk Afdeling


20 56 47 27
APPFWU02V