Skip til primært indhold

Den Syddanske Forbedringsmodel

Vi bruger Den Syddanske Forbedringsmodel til kontinuerligt at arbejde med forbedringer der fjerner spild og skaber værdi for patienterne. Find her metoder, værktøjer og cases.

Den Syddanske Forbedringsmodel understøtter implementeringen af strategien patienten først på OUH. Det er en metode, hvor patienter og klinikere i samarbejde kan forbedre patientforløb og arbejdsgange.

Med afsæt i faktisk data handler forbedringsarbejdet om at udvikle idéer til, hvordan ’sten i skoen’ kan fjernes, så patienterne kan få større værdi i deres patientforløb. Idéerne testes af, evalueres, og implementeres af frontpersonalet og patienterne.

Målet er, at skabe værdi for patienten ved at fjerne spild i patientens forløb, så både patienter og medarbejdere kan bruge tiden på det, der giver kvalitet i patientforløbet.

Den Syddanske Forbedringsmodel benyttes på tværs af Region Syddanmarks somatiske sygehuse, psykiatri, socialområde, administrative enhed og Regionshuset.

Til forbedringsarbejdet benyttes en lang række metoder og værktøjer.

Her kan du se en samlet oversigt over hvordan vi arbejder med forbedringer på OUH

Eller du kan læse mere om de forskellige værktøjer og metoder i Metodebog til forbedringsarbejde på OUH.

 

Der er allerede nu skabt gode resultater med forbedringsarbejdet på OUH. Her et par konkrete eksempler:

Forsamtaler ved udredning af lungekræft

Transport af bloddyrkningskolber

Professoransættelser

 

 

Så skriv til os via ouh.klu.forbedringsmodel@rsyd.dk eller kontakt en medarbejder i Forbedringsteamet:

Charlotte Højstrup

Faglig koordinator

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


6541 7937

Claus Dahlmann

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


6541 7942

Gitte Fruerhøj

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


2963 0666

Jan Møller Andersen

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


5140 9018

Susanne Lykke Førgaard

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


6541 1806

Charlotte Hald Fausbøll

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


2335 4347

Vivi Toftegaard Pedersen

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


2335 2195

Katrine Theodora Morgen Vesterholm

Forbedringskonsulent

Klinisk Udvikling - Forbedringsteamet


2023 0251
APPFWU01V