Skip til primært indhold

OUH central bidragsyder i prisvindende COVID-samarbejde

Det Danske Covid-19 Genom-konsortium (DCGC) har i dag modtaget Fritz Kaufmann-prisen på 200.000 kroner, som gives til en markant forskningsindsats inden for mikrobiologien.

Det Danske Covid-19 Genom-konsortium (DCGC) har i dag modtaget Fritz Kaufmann-prisen på 200.000 kroner, som gives til en markant forskningsindsats inden for mikrobiologien.

Samarbejdet blev etableret i marts 2020 med det formål at hjælpe sundhedsmyndighederne til at følge spredning af COVID ved løbende at karakterisere prøvemateriale fra danske patienter ved gen-analyser.  Arbejdet udført af DCGC har haft stor betydning for de danske myndigheders håndtering af COVID-epidemien og løbende justeringer af strategien i takt med, at nye varianter og typer af SARS-CoV-2 blev erkendt.

Det arbejde er foregået på flere hospitaler, herunder på Odense Universitetshospital.

- Vi har bidraget med mere end 8100 genomsekvenser fra over 8100 positive prøver. Det har ikke kun hjulpet myndighederne med at vælge inddæmningsstrategier, men også understøttet vores kolleger på Infektionsmedicinsk Afdeling Q med at vælge den rette behandling samt til at afklare, om der var tale om eventuel COVID-smitte på sygehuset eller ”blot” et sammenfald af flere syge på samme tid, fortæller Thomas Vognbjerg Sydenham.

Han er afdelingslæge og ph.d. på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som – i det første år sammen med Klinisk Genetisk Afdeling – har foretaget sekventeringerne på Odense Universitetshospital.

- Vi måtte på kort tid udvikle et meget højteknologisk set-up, hvor vi blandt andet selv har udviklet software , som kunne gøre dele af dataanalyse-arbejdet for os på regionens supercomputer. Det intense forløb har gjort os langt mere effektive, så vi er godt rustede til kommende epidemier og kan anvende metoderne til håndtering af andre infektioner, siger Thomas Vognbjerg Sydenham.

Læs mere om prisen i den officielle pressemeddelelse fra Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/danish-covid-19-genome-consortium-modtager-fornem-pris 

APPFWU02V