Skip til primært indhold

Kendt Jordemoderordning (KJO)

En Kendt Jordemoderordning (KJO) er en lille gruppe bestående af tre faste jordemødre, som hver varetager omsorgen for 150-180 gravide/par om året. Hvis du som gravid tilbydes plads i KJO, vil du som udgangspunkt kun møde de tre samme jordemødre både i din graviditet, til fødslen og i den første tid med den lille ny.

I graviditeten

I KJO tilstræber vi, at du og evt. din partner i løbet af graviditeten kun møder de tre jordmødre, som er i gruppen (ordningen). Målet er, at du/I får et godt kendskab til jordemødrene i løbet af graviditeten og inden fødslen, så du/I føler jer trygge gennem hele forløbet.

Ved fødslen

Hvis du er tilknyttet en af vores KJO'er, vil du få udleveret telefonnummeret til ordningens vagttelefon ved den første jordemoderkonsultation. Når du får veer eller vandet går, skal du ringe til vagttelefonen. Sammen med den jordemoder, som er på vagt i ordningen, aftaler I det videre forløb.

Når du skal føde, bestræber vi os på, at det er den jordemoder, som er på vagt i ordningen, der er med ved fødslen. Det kan dog ske, at jordemoderen som er på vagt, allerede er kaldt til en anden fødsel eller har hviletid. Hvis dette sker, vil det være en jordemoder fra fødegangen, som tager sig af dig/jer under hele eller dele af fødslen.

Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt for den jordemoder som er på vagt, at tage telefonen med det samme når du ringer. Det kan ske, at jordemoderen står ved en fødsel, og derfor må du meget gerne forsøge at ringe igen senere. Hvis jordemoderen holder hviletid, vil vagttelefonen automatisk være stillet om til fødegangen.

Den første tid med den lille ny

Hvis du er i KJO og tager hjem mindre end 24 timer efter fødslen, vil du blive tilbudt et hjemmebesøg ca. 12 timer efter, at du er blevet udskrevet. Desuden tilbydes du også et hjemmebesøg ca. 48–72 timer efter fødslen, hvor jordemoderen tager hæl-blodprøve på barnet (PKU) hvis du/I ønsker, og kan tale fødselsforløbet igennem, hvis du/I har behov.

Hjemmefødsel

Hvis du ønsker at føde hjemme tilknyttes du som udgangspunkt KJO. Tilbuddet er nærmere beskrevet i pjecen ”Hjemmefødsel”.

Hvem tilbydes at være i KJO?

Vi har i alt 7 KJO på Fyn. Ordningerne kan tilsammen varetage omsorg for ca. 1.000 gravide. Det betyder, at ordningerne har plads til mange, men ikke alle. Pladserne i KJO fordeles efter følgende principper:

  • KJO Middelfart: Tilbydes til alle gravide der er bosat i Middelbart Kommune, og som ønsker at føde på Odense Universitetshospital eller hjemme.
  • KJO Svendborg: Kan tilbydes til raske gravide der er bosat i Svendborg kommune, på Langeland, Faabord-Midtfyn kommune og Nyborg Kommune, og som forventes at føde et raske barn til termin ved en normal fødsel. Pladserne fordeles tilfældigt. Tilbydes desuden også til gravide der er tilhørende Svendborg Sygehus, og som ønsker hjemmefødsel.
  • KJO Syd (Odense) og KJO Nord (Odense): Kan tilbydes til raske gravide der er bosat i Odense kommune, og som forventes at føde et raske barn til termin ved en normal fødsel. Pladserne fordeles tilfældigt. Tilbydes desuden også til gravide der er tilhørende Odense Universitetshospital, og som ønsker hjemmefødsel.
  • KJO Tryg (Odense): Kan tilbydes til gravide som tidligere har haft en dårlig fødselsoplevelse eller et traumatisk fødselsforløb. Gravide med generel fødselsangst kan ikke tilbydes plads i KJO Tryg.
  • KJO Nyt Liv (Odense): Kan tilbydes til gravide mellem 18-24 år der er bosat i Odense kommune, samt gravide der har behov for mere opfølgning og omsorg, end der kan tilbydes i en almindelig jordemoderkonsultation.
  • KJO Nyt Liv (Svendborg): Kan tilbydes til gravide mellem 18-23 år der er tilhørende Svendborg Sygehus, samt gravide der har behov for mere opfølgning og omsorg, end der kan tilbydes i en almindelig jordemoderkonsultation.
APPFWU01V