Skip til primært indhold

Information for ansøgere til Lungemedicinsk afdeling J

Her finder du information som ansøger på Lungemedicinsk afdeling J

For ansøgere

Lungemedicinsk afdeling J er en medicinsk afdeling, der udreder og behandler alle kategorier af lungemedicinske sygdomme. Vi samarbejder med praktiserende læger, hjemkommuner samt en lang række afdelinger på sygehuset. Afdeling J er regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling for forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme. Afdelingens aktuelle kliniske indsatsområder retter sig b.la. mod:

Akut udredning af lungecancer
Allergi
Avanceret behandling af astma
Interstitielle lungesygdomme
KOL
NIV (non-invasiv ventilation)
Telemedicin
 

Afdelingen består af et sengeafsnit, en forskningsenhed, en telemedicinsk enhed samt et daghospital og et stort ambulatorium, der er opdelt i faglige enheder med tilhørende tværfaglige teams, der står for udredning og behandling:

SCILS - Syddansk Center for Interstitielle LungeSygdomme inkl. lungetransplantation og komplicerede lungeinfektioner
SCAN - Astma inkl. Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød og Arbejdsallergologisk Center
CFL - Center for udredning af Lungeforandringer
Tuberkulose inkl. Center for mykobakterielle infektioner
K-enheden f.eks. KOL


Afdelingen har en bred vifte af daglige samarbejdspartnere:

Fælles Akut Modtagelse (FAM), skadestuen, intensiv, onkologisk og lungekirurgisk afdeling, arbejdsmedicinsk klinik, allergicenter, fysio- og socialrådgiverafdelingen samt praksisregionen.


Ønsker du at søge job på Odense Universitetshospital kan du se og søge stillingsopslag på Region Syddanmarks jobportal.

Afdelingsledelse

Foto Line Larsen

Line Larsen

Chefsygeplejerske

Lungemedicinsk afdeling J


APPFWU02V