Skip til primært indhold

Database over evidensbaseret telemedicin

Databasen giver overblik over afprøvet telemedicin og mulighed for at sortere på forskellige medicinske specialer, teknologi, effekt, patientoplevelse m.m.

Databasen fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi giver et overblik over, hvilke former for telemedicin der er afprøvet og med hvilket resultat inden for de forskellige medicinske specialer.

I databasen kan du søge i over 300 artikler om telemedicin, filtrere søgningen på fx speciale, teknologi eller klinisk effekt samt orientere dig i dataekstraktionen og datavurderingen fra artiklerne.

Databasen er resultatet af projektet Velfungerende Telemedicin, som OUH og Region Syddanmark har taget initiativ til og finansieret. Databasen er baseret på et omfattende litteraturstudie i 2019 og er efterfølgende opdateret.

Der findes en række velfungerende, digitale løsninger, men der er udfordringer med at få udbredt teknologierne på alle sygehuse, og nogle teknologier anvendes kun på det sygehus, hvor teknologien er opfundet. En væsentlig årsag hertil er, at der mangler overblik over brugen af telemedicin og digitale sundhedsteknologier og overblik over, hvilke teknologier der virker.

Databasen skal derfor hjælpe fagpersoner med at få overblik over mulige telemedicinske teknologier og deres effekt ift. speciale. Det er herefter op til den enkelte afdeling at vurdere, hvilke teknologier der er relevante for deres patienter og i deres organisation.

APPFWU02V