Skip til primært indhold

OUH og SDU lægger nye lag til samarbejdet

SDU og OUH vil løfte flere af de store samfundsudfordringer gennem ny viden, innovative metoder og stærke bud på fremtidens teknologiske løsninger.

Lige nu er der en brandvæg i koblingszonen mellem Nyt Sund og Nyt OUH. Den er en visuel markør af en fysisk adskillelse, der inden for en overskuelig fremtid skal nedbrydes for at åbne for nye muligheder og samarbejde på tværs af de to organisationer. Samarbejdet skal gøre en samfundsmæssig forskel, der kan styrke befolkningens sundhed.

Særligt det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og OUH har arbejdet tæt sammen i årevis, og i 2019 vedtog direktionerne fra OUH og SDU en fælles strategi om endnu tættere samarbejde på tværs af hele universitetet.

Både visioner og konkrete tiltag
I et nyt visionspapir folder de to organisationer nu deres ambitioner ud og underbygger dem med konkrete eksempler på, hvordan man kommer derhen.

Vision For Samarbejdet Mellem OUH Og SDU

OUH og SDU vil indgå i nye innovative partnerskaber med både lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Konkret vil de to organisationer bl.a. fokusere på at styrke den fælles infrastruktur og på at bringe forskere sammen i tværdisciplinære forskningssamarbejder, der kan opnå samfundsmæssigt impact. Fagmiljøer på SDU og OUH skal gensidigt inspirere hinanden og styrkes i at skabe og omsætte viden på tværs af fagligheder, så borgere og patienter hurtige får gavn af den.

Rektor for SDU, Jens Ringsmose siger:

”Det bærende i visionen er en tro på at det tværfaglige samarbejde kan gøre en samfundsmæssig forskel. Derfor vil vi også invitere en lang række andre aktører med ind i realiseringen af visionen.” 

Adm. sygehusdirektør for OUH, Niels Nørgaard Pedersen, udtaler ligeledes i den forbindelse:

”Vi skal have modet til at bryde grænser og til at nytænke vores tilgange. Sammen kan vi bane vejen for fremskridt i befolkningens sundhed, forskning af højeste kvalitet og relevant uddannelse til fremtidens sundhedsprofessionelle”

Det sker i foråret
Visionspapiret er inspireret af internationale erfaringer med samlokalisering og samarbejde på tværs af hospital og universitet. Næste skridt i udfoldelsen af visionen bliver en kick-off workshop, som vil finde sted i foråret 2024. Desuden planlægges en fælles hjemmesideplaform, der udfolder de to institutioners i forvejen omfattende samarbejdsflader samt de nye initiativer, som SDU og OUH vil invitere til partnerskaber i.

APPFWU01V