Skip til primært indhold

Om klinik for Accelereret ambulant udredning

Undersøgelser og behandling

Patienter, hvor der mistænkes reumatologisk sygdom med mulig alvorlig og/eller hurtig udviklende organpåvirkning, visiteres til accelereret udredning.
Der er tale om sygdomme, hvor der er risiko for flere organpåvirkninger, hvorfor der ofte vil være behov for undersøgelser på flere afdelinger.

Klinikken modtager patienter fra hele Region Syddanmark og den vestlige del af Region Sjælland.

Undersøgelsesprogrammet planlægges ved første fremmøde. Der vil derfor nogle gange være behov for flere undersøgelser på den samme dag. Det anbefales at have "sat dagen af" til konsultationen.
Man vil i forbindelse med udredningsforløbet få tilknyttet en "patientforløbskoordinator", som vil være den primære kontaktperson i udredningsforløbet, som nogle gange strækker sig over flere dage/uger.
Patientforløbskoordinatoren vil holde status med både tidspunkter og resultater af undersøgelser. Dette med henblik på hurtigst muligt at stille en diagnose og iværksætte den relevante behandling.

Undersøgelser

Undersøgelserne omfatter klinisk undersøgelse ved lægen i ambulatoriet, hvor der laves en foreløbig konklusion og lægges en plan for nødvendige yderligere undersøgelser.
Der vil ofte være behov for blodprøver, urinprøver og røntgenundersøgelser samt vurdering på andre kliniske afdelinger.
For patienter som kommer langvejs fra og har behov for undersøgelser på hinanden følgende dage, vil der være mulighed for overnatning på patienthotellet.

Behandling

Når der er stillet en diagnose, vil man starte behandling. De fleste sygdomme behandles med immunhæmmende medicin i tabletform eller til infusion i blodårer.
Der gives råd og vejledning om sygdommen og behandlingen individuelt og som holdundervisning i afdelingens sygdomsspecifikke patientskoler.
Efter undersøgelse, diagnose og eventuel start af behandling, kan en del patienter overgå til opfølgning hos egen læge, mens andre får længere forløb i reumatologisk ambulatorium.

APPFWU01V