Skip til primært indhold

Information om Klinik for sklerose og inflammatoriske sygdomme

I Klinik for sklerose og inflammatoriske sygdomme modtager vi patienter til udredning og behandling for sklerose og inflammatoriske sygdomme

Ankomst til Klinik for sklerose og inflammatoriske sygdomme

Klinikken er beliggende på 8. sal i højhuset. Du vil se vores reception som det første, når du træder ud af elevatoren. 

Når du ankommer til vores klinik, bedes du venligst registrere dig med dit sundhedskort på skærmen. 

Der kan anmodes om befordringsgodtgørelse på skærmene nede i forhallen. 

Parkering

Hvis du er i bil, kan du registrere denne samtidig med din ankomst. Sekretæren kan hjælpe dig, hvis nødvendigt. Du skal bruge bilens registreringsnummer for at booke parkeringen.

Information omkring Klinik for sklerose og inflammatoriske sygdomme

I Klinikken modtager vi patienter til udredning og behandling for sklerose og inflammatoriske sygdomme. Afhængigt af sygdomsforløb gives forskellige behandlinger, som kan være forebyggende eller symptomdæmpende. Klinikken giver også Baklofenpumpebehandling til patienter med svær spasticitet.

Om sklerose og de 3 forskellige former for sklerose

Sygdommen viser sig forskelligt afhængigt af, hvilken type sklerose, du har. Der findes tre forskellige former for multipel sklerose. Attakvis, primær progressiv og sekundær progressiv sklerose. De tre former kan vise sig forskelligt hos den enkelte, men er alligevel kendetegnet ved nogle særlige mønstre i sygdomsforløbet.

Medicinsk behandling

Sygehusets opgave er at diagnosticere, behandle og følge op på patienternes sygdomsforløb.
Det er på sygehuset, at patienterne får medicinsk behandling, der skal bremse udviklingen af sygdommen.
Der findes ikke medicinsk behandling til alle typer af sklerose. Der findes behandling til patienter med attakvis sklerose og i 2019 kom den første behandling til en delmængde af patienter med primær progressiv sklerose. Ud over behandling, som skal bremse udviklingen af sygdommen, er der mange patienter med sklerose, der har gavn af medicinsk behandling rettet mod sygdommens symptomer og følgetilstande.
Klinikken giver også Baklofenpumpebehandling til patienter med svær spasticitet.
Anden ikke- medicinsk behandling og rehabilitering
Patienter med sklerose kan efter sygehuskontakt henvises til træning hos praktiserende fysioterapeut eller til tværfaglig udredning med afklaring af behov og rehabilitering på Sklerosehospitalerne, som tilbyder specialiseret rehabilitering til patienter med sklerose.
Kommunerne har ansvaret for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser for patienter med sklerose.
 

 

APPFWU01V