Skip til primært indhold

Administration indebærer mange forskellige arbejdsopgaver. Alt fra håndtering af personaleoplysninger, besvarelse af mails, vagtplanlægning, regnskab og forskellige opgaver i sekretariatet. Via disse opgaver er vores formål som administrativ medarbejder, at varetage en eller anden form for funktion eller at fortvalte noget for andre - herunder personalemæssige og organisatoriske forhold eller sikre en servicefunktion i en virksomhed. 

Hvis dette lyder som noget for dig, så har vi 3 bud på uddannelser, som du kan koble din interesse for administration sammen med en uddannelse 

APPFWU01V