Skip til primært indhold

Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen

Bjarne Dahler-Eriksen tiltrådte som lægelig direktør d. 1. juni 2020.

Uddannelse

1992: Den lægevidenskabelige embedseksamen ved Odense Universitet
2003: Speciallæge i Anæstesiologi og Intensiv Medicin
1999: Ph.d.-grad fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet
2018: Master i Public Management fra Syddansk Universitet (SDU)


Erhverv

Bjarne Dahler-Eriksen har haft en række ledende stillinger inden for både sygehusområdet og universitetsverden, både i Danmark og Norge.

Sygehus:

2017 – 2020 Lægefaglig direktør ved Sygehus Sønderjylland

2014 – 2017 Ledende overlæge på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling på OUH

2013 – 2014 Funktionsledende overlæge på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling på OUH

2008 – 2013 Overlæge på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling på OUH

2006 – 2007 Afdelingsleder og overlæge på Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Norge-Norge (UNN), Tromsø

2003 – 2006 Sektionsleder og overlæge på Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Norge-Norge (UNN), Tromsø

 

Universitet:

2011 – 2014 Vicestudieleder for lægeuddannelsen ved Syddansk Universitet

2007 – 2014 Lektor med særligt ansvar for OSCE-eksamen (embedseksamen) og Færdighedslaboratorium ved SDU

2003 -2007 Lektor ved Universitetet i Tromsø (UiT) med ansvar for lægeuddannelsen

 

Bjarne Dahler-Eriksen er desuden formand for en række styre- og arbejdsgrupper i Region Syddanmark og repræsenterer Region Syddanmark i en del nationale fora, bl.a. styregruppen for Sundhed.dk og Regionernes Sundheds-IT.  

APPFWU02V