Skip til primært indhold

Case - Professoransættelser

Læs om hvordan OUH og SDU har arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og forbedret ansættelsesprocessen for professorer.

Ansættelsesprocessen for en professor kan rumme rigtig meget ventetid, hvilket i sig selv kan generere endnu mere spild. OUH og Klinisk Institut har derfor givet processen et serviceeftersyn vha. workshop-konceptet.

Før

Gennemsnittet for en professoransættelse var inden forbedringsindsatsen på 349 dage (11,5 måned).

Forbedringsindsats

I 2020 blev der afholdt en 3-dages workshop om professoransættelser, hvor de direkte involverede parter forbedrede kvaliteten (og reducerede ventetiden) markant.

90 dage efter

Gennemsnittet for en professoransættelse var efter forbedringsindsatsen på 155 dage (5,1 måned).

...

Odense Universitets Hospital og Syddansk Universitet, 2020

APPFWU02V