Skip til primært indhold

Medarbejdernes involvering i det nye OUH

Mens byggeriet af OUH skyder op, forbereder medarbejderne på OUH sig på en fremtid i de nye rammer

Medarbejderne på OUH er en vigtig medspiller i forberedelserne til det nye OUH. De eksisterende afdelinger ændres ikke, men det gør rammerne omkring dem. Derudover vil der på fremtidens sygehus blive mere samarbejde på tværs. For at være så godt forberedt som muligt på det nye universitetssygehus, planlægges og afprøves forskellige tiltag på det nuværende OUH.

Forberedelsesarbejdet

Allerede i 2009 klarlagde OUH nogle koncepter, der skulle fungere som retningslinjer, man kunne arbejde ud fra. Ud fra koncepterne blev der dannet tværfaglige arbejds- og drift-planlægningsgrupper, der skulle arbejde med de forskellige temaer og koncepter i forhold til driften på det nye OUH.

I 2019 gav de 17 grupper deres bud på, hvordan de kliniske afdelinger kan bruge rammerne på det nye OUH bedst muligt, så de gode patientforløb bliver skabt samtidig med, at medarbejderne på det kommende hospital vil opleve et godt arbejdsmiljø.

Inputtene blev fra de 17 grupper er blevet brugt i det videre arbejde med at planlægge og implementere nye arbejdsgange indenfor bl.a. sengeområdet, operation, intervention osv. Målet er at træne arbejdsgangene og lære rummene at kende på det nye OUH, inden vi flytter ind.

APPFWU01V