Skip til primært indhold

Uddannelse

Information om de forskellige uddannelser, som vi tager del i på Øjenafdelingen

På Øjenafdeling E uddanner vi læger, speciallæger, sygeplejersker og lægesekretærer.

Vores uddannelsesansvarlige læger har ansvar for uddannelsen af speciallæger, som sker i samarbejde med øjenafdelingerne i Vejle og Sønderborg samt 3-4 privatpraktiserende øjenlæger i Region Syd.
Afdelingens professor og kliniske lektorer har ansvaret for uddannelsen af medicinstuderende.

Her finder du studierelevant information for alle de nævnte faggrupper

Overlæge Majbrit Lind og afdelingslæge Anders Vestergaard er uddannelsesansvarlige for læger på Øjenafdelingen, OUH.

Her kan du læse mere om stud.med. og videreuddannelse for læger på OUH.

Her kan du læse mere om speciallægeuddannelsen oftalmologi i Region Syd.
 
 

Sygeplejerske Helena Schwartz Fussing og sygeplejerske Charlotte Lystlund er kliniske vejledere for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen, OUH.

Der modtages sygeplejestuderende i klinik på:

1. og 2. semester på EO, Øjenoperationsafsnittet.
3. og 4. semester på E-ambulatorier og Dagkirurgisk afsnit.

Her finder du generel information om sygeplejerskeuddannelsen på OUH.

Social- og sundhedsassistentelever er på OUH eller andet sygehus i 12 uger i 3. del af deres uddannelse.

Her finder du generel information om social- og sundhedsassistentuddannelsen på OUH.
 
 

Lægesekretær Maria Lukasiewicz er elevvejleder for lægesekretærstuderende på Øjenafdelingen, OUH.

Her kan du læse generelt om lægesekretæruddannelsen på OUH.
 
 

APPFWU01V