Skip til primært indhold

Nu letter sundhedsdronen

Mandag den 30. maj flyver sundhedsdroner for første gang fra Odense Universitetshospital (OUH) i Svendborg til Ærø. Dronerne testes i første omgang til blodprøver, og transporttiden på 40 minutter er langt hurtigere end med bil og færge. Det sikrer korrekt behandling til patienterne hurtigere.

Hvis man i dag bor på en af Danmarks mindre øer og får taget en blodprøve, skal prøven fragtes med færge og bil til analyse på hospitalets laboratorium. Fremover bliver afstanden kortere, for nu er vejen banet for, at blodprøven med det samme kan sendes direkte afsted til laboratoriet med en drone.

Det kan blive virkelighed fra mandag 30. maj, hvor transportminister Trine Bramsen står klar i Svendborg til at sende den første danske sundhedsdrone afsted via en radioforbindelse.

Dronen skal flyve fra OUH Svendborg Sygehus til Ærø Sygehus, og den første version af dronen kan bringe blodprøver fra øsamfundet til laboratoriet. På længere sigt er det planen, at også medicin og udstyr skal transporteres mellem sygehuse, laboratorier, lægehuse, plejehjem og hjemmeplejen. Helt i tråd med regeringens nye sundhedsreform kan ordningen udvides til mindre øer eller områder, der ligger langt fra et hospital, og dermed bringe sundhedsvæsenet ud til patienten.

Dronerne har potentiale til at sikre hurtigere og bedre behandling, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, der er lægelig direktør på OUH.

- Det er et stort fokusområde for os at skåne patienter – især særligt sårbare – for at bruge tid på transport og ventetid, så de i stedet kan få taget prøver hjemme eller i nærheden af hjemmet. I dag er vi afhængige af de faste tider til biltransport og færge, men sundhedsdronerne gør det muligt at få prøver til analyse på meget kortere tid, så vi i fremtiden kan sikre korrekt behandling hurtigere til fordel både for sundhedsvæsenet, men selvfølgelig først og fremmest for patienterne, siger han.

Tid er ofte en afgørende faktor, og også her kan droner i fremtiden spille en livsvigtig rolle. Det være sig i forbindelse med ulykker, hvor hurtig adgang til blod kan betyde forskellen på liv og død, men også i forbindelse med infektioner, hvor hurtigere svar giver bedre behandling. En anden fremtidig mulighed er at levere medicin direkte til patienterne, så de ikke behøver hente dyr specialmedicin på sygehuset. 

Fakta om HealthDrone

HealthDrone er et treårigt innovationsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden. Målet er at udvikle og teste sundhedsdroner, der skal transportere patientprøver, medicin og medicinsk udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmeplejen.

Bag projektet står et partnerskab bestående af OUH, Falck, Holo, Unifly, Scandinavian Avionics og SDU. Projektet er finansieret af Innovationsfonden.

Efter flere års grundige forsøg og tests med sundhedsdroner i UAS Denmark Testcenter i HCA Airport, ved OUH og ved flyvninger internt på Ærø og fra Ærø til Langeland, er dronerne nu klar til at teste flyvninger i luftkorridorer mellem Ærø og Svendborg. En rute på 50 kilometer, som finder sted i 80 meters højde.

- Det er exceptionelt i europæisk sammenhæng, at vi flyver med dronerne uden at lukke luftrummet ned. Sammen med Naviair, Unifly og Trafikstyrelsen har vi på SDU udviklet en metode til at tracke helikoptere og fly, så vi kan manøvrere uden om dem. Flyveledelsen hos Naviair kan på deres skærme se, når en droneflyvning er i gang og vil agere hvis fx en redningshelikopter har brug for luftrummet. Vi har banet vejen for, at det kan lade sig gøre, fortæller projektleder fra SDU Kjeld Jensen.

Nuværende transporter er begrænsede af faste ruter, afgange og færgefart på 1 time og et kvarter mellem Ærø og Svendborg. Derfor vil dronetransport bidrage væsentligt til både en hurtigere og ikke mindst mere fleksibel transportløsning.

Når sundhedsdronerne er klar, vil de forbedre logistikken i sundhedssektoren og dermed betyde hurtigere og bedre behandling for patienterne. Håbet er, at dronerne vil gøre det muligt at lave flere undersøgelser på lægehuset eller hjemme, der før krævede besøg på sygehuset.

APPFWU02V