Skip til primært indhold

Ungepanel OUH

Vi tror på, at unge ved mest om unge. Derfor har H.C. Andersen Børne- og Ungehospital et Ungepanel, fordi vi ønsker at skabe de bedste betingelser for unge, der kommer på OUH.

Hvad er Ungepanelet? 

Ungepanelet på OUH er for dig, der ønsker at gøre en forskel for unge patienter, der kommer på hospitalet. Panelet er et talerør mellem de unge og hospitalet, hvor formålet er at forbedre vilkår og behandlingsforløb for unge på OUH. 

Du skal være mellem 14 og 22 år, have en kronisk eller alvorlig sygdom og have lyst til at deltage i vores møder, der foregår på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital. 

Hvordan foregår det?


Ungepanelet består af 2-3 medarbejdere fra H.C. Andersen Børne- og ungehospital samt de unge, der er medlem af panelet. Vi mødes 2-4 gange om året, typisk en hverdagsaften fra 17-20. Der bliver serveret aftensmad og drikkevare. 

Til møderne tager vi emner op, der har interesse for unge, eller emner som vi som hospital ønsker at få unges perspektiv og sparring på. Det kan være emner såsom unge på Nyt OUH, overgangen fra børne- til voksenafdeling eller adspredelse for unge, mens de er indlagt. Vi taler også om de udfordringer, det kan give, at forene ungdomslivet med dét at være kronisk eller alvorligt syg. 

Ungepanelet bliver også bedt om at deltage i konference med nyt personale på hospitalet og deltagelse i interviews i forbindelse med bachelor opgaver osv. (deltagelse i disse ting er frivilligt) 

Ungepanelerne Danmark


Ungepanelet på OUH har også repræsenteret i Ungepanelerene Danmark, som er den landsdækkende enhed for ungepaneler. 

Du kan læse mere om dem og deres arbejde på hjemmesiden: Ungepanelerne Danmark

Ved spørgsmål og interesse, kontakt: 


UngepanelOuh@rsyd.dk 

APPFWU01V