Skip til primært indhold

BED-behandling

Hvem kan få behandlingen?

For at opfylde kriterierne for BED skal du have gentagne episoder med tvangsspisning - det vil sige, at du inden for et kort tidsrum (fx 2 timer) spiser væsentligt mere, end hvad der er normalt.

Du skal også have en klar oplevelse af, at du ikke kan kontrollere, hvor meget du spiser, eller at du ikke kan stoppe din spisning under episoder med tvangsoverspisning - dette kaldes kontroltab.

Under episoder med tvangsspisning skal du opleve 3 eller flere af følgende symptomer, hvor du:

  • Spiser hurtigere end normalt
  • Spiser, til du er ubehageligt mæt
  • Spiser store mængder mad, selvom du ikke er sulten
  • Spiser alene, fordi du er flov over, hvor meget du spiser
  • Føler væmmelse, depression eller skyld over overspisningen

Tvangsoverspisningen skal have stået på mindst 1 gang om ugen i mindst 3 måneder, og tilstanden skal opleves som stressende og belastende. 

For at være egnet til behandlingen skal du endvidere have:

  • Let til moderat BED med tvangsoverspisning op til flere gange om ugen, men ikke dagligt
  • Du kan også have lettere former for angst eller depression, men ikke svære psykiske lidelser
  • Endelig skal du være motiveret for gruppebaseret behandling og kunne mødes til 3 timers behandlingssession 1 gang om ugen i 12 uger

Behandlingen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, er evidensbaseret, hvilket betyder, at den bygger på viden om, hvad der har effekt ved behandling af BED. Behandlingen varetages af psykologer med specialviden indenfor BED.

Vi har flere forskellige behandlingstilbud:

Screening og udredning af BED, hvor du taler med en psykolog om problemer med mad og spisning. Psykologen kan også afgøre, om der er andre relevante problematikker, der kan gøre sig gældende i forbindelse med din spisning og hjælpe dig til at få den rette behandling. Screening og udredning er et vigtigt redskab til at sikre dig den rette behandling, og vores psykologer er eksperter inden for dette område. Psykologen anvender evidensbaserede metoder til screening og udredning for at sikre, at du modtager den rette behandling.

Evidensbaseret behandlingsforløb, er et struktureret, kognitivt, terapeutisk behandlingsforløb på 12 gruppesessioner med en psykolog. Der er otte deltagere i hver gruppe, og hver session varer tre timer. Grupperne mødes på faste tidspunkter, og deltagerne følges ad i behandlingen på faste hold. Denne behandlingsform har vist sig at have effekt indenfor BED.

Kognitiv behandling betyder, at du arbejder med de tanker og følelser, der knytter sig til din BED, herunder:

•       Behandlingsønsker og behandlingsmotivation

•       Adfærdsmønstre og højrisiko-situationer (fx indkøbssituationer, konflikter og stress).

•       Tankemønstre om mad (fx tanken om at du kan komme af med ubehagelige følelser eller tanker ved at tvangsoverspise)

•       Følelser forbundet med mad (fx selvbebrejdelse, angst eller depression)

•       Tilbagefaldsforebyggelse (fx at lære af fejltrin eller tvangsoverspisningsepisoder så man undgår lignende situationer i fremtiden)

 


 

 

APPFWU02V