Skip til primært indhold

Sygeplejersker om virtuelle konsultationer på plejehjem: ”God idé at brede tilbuddet ud”

Forestil dig, at du lider af flere forskellige sygdomme, du er svækket, sover dårligt og har svært ved at huske. Sådan er situationen for mange beboere på plejehjem og plejecentre - også på Plejecenter Vest i Svendborg Kommune, hvor Camilla Rosenberg Holm, er ansat som primærsygeplejerske. Her kan virtuelle konsultationer være en hjælp, og inden for det sidste år er konsultationer via video blevet mere udbredt på plejecenteret.

Hjertesygeplejerske fra OUH taler sammen med kommunal sygeplejerske over video

Virtuelle konsultationer er et stort plus for rigtig mange patientgrupper, og særligt beboere på plejehjem og plejecentre har stor gavn af, at de kan blive i egne omgivelser og få en kommunal sygeplejerske med til konsultationen. Det viser de første erfaringer fra OUH og kommunerne. Derfor har OUH og de fynske kommuner givet hinanden håndslag på at arbejde med at udbrede virtuelle konsultationer til endnu flere.

”Vante rammer og lokalt personale betyder mere, end man tror”

Camilla Rosenberg Holm fra Plejecenter Vest fortæller, at en konsultation med fremmøde på sygehuset kan fylde rigtig meget for deres borgere.

- Både mentalt fordi de er bange for at glemme aftalen eller nervøse for, om de kan finde rundt, og fysisk fordi mange bliver udtrættet af alle de nye indtryk og turen frem og tilbage. Turen kan nemlig tage lang tid, også selvom der ikke er særlig langt til hospitalet. Ofte er der en del ventetid, og det betyder, at en kort konsultation nogle gange kan tage det meste af en dag for borgeren, fortæller primærsygeplejersken.

Camilla Rosenberg Holm har også borgere med psykiske lidelser, som fx angst, der har rigtig svært ved at bevæge sig udenfor. Uden muligheden for video havde hun været nødt til at aflyse alle konsultationer for disse borgere.

Hun mener derfor, at de virtuelle konsultationer er en stor fordel for borgerne, da de har mulighed for at blive i deres vante omgivelser og samtidig kan få den rette hjælp fra sygehuset, mens de har en sygeplejerske fra plejehjemmet med på sidelinjen.

Virtuelle konsultationer styrker fagligheden og samarbejdet på tværs

Inden en virtuel konsultation kan Camilla Rosenberg Holm hjælpe med at tage blodprøver eller veje patienterne, og undervejs kan hun fx måle blodtryk. Desuden kan hun hjælpe med at sætte ord på borgerens sundhedstilstand, og det er en stor hjælp, fortæller Lone Husman Gotfredsen, der er sygeplejerske på Kardiologisk ambulatorium på Medicinsk Afdeling M/FAM i Svendborg – hvor de har arbejdet med videokonsultationer i mange år.

- De ældre patienter kan ikke altid redegøre for, hvordan de har det, og om de har symptomer på deres hjertesygdom. Derfor er det en stor fordel at have en sygeplejerske med, som kender patienten. Ved en videokonsultation kan patienten, den kommunale sygeplejerske og jeg mødes, og der er et tæt samarbejde og støtte omkring patienten. Sammen kan vi lægge en plan, og hvis der er ændringer i medicinen, kan de effektueres med det samme, siger hun.   

Camilla Rosenberg Holm tilføjer, at der også er borgere, som har det svært med e-Boks, og i de situationer kan det være en fordel at få lagt næste konsultation i kalenderen med det samme.

Borgere er glade for video

Både Camilla Rosenberg Holm og Lone Husman Gotfredsen har deltaget i flere videokonsultationer med ældre borgerne, og de oplever begge, at borgerne sætter stor pris på muligheden for video.

-  Første gang patienterne kommer her, møder de typisk op i ambulatoriet. Men derefter spørger jeg altid mine patienter, om de ikke kunne tænke sig en videokonsultation næste gang, siger Lone Husman Gotfredsen og fortsætter:

- Selvfølgelig er der nogle situationer, hvor fremmøde er nødvendigt, men min erfaring er, at rigtig meget kan klares over video. Og det er bevidst, at jeg tilbyder video frem for telefon, da jeg får et bedre indtryk af patienten på den måde. Det gør bare noget ved relationen, at vi kan se hinanden. Og når først man har oplevet, hvor glade patienterne er for den form for konsultation, så får man altså lyst til at tilbyde det til endnu flere, siger hun.

Begge sygeplejersker fortæller, at der selvfølgelig også kan være udfordringer ved virtuelle konsultationer. Fx kan teknikken gå ned, eller forbindelsen kan være dårlig. Det er dog sjældent, og ofte kan det løses ved at ringe op igen. Derudover kræver det nye vaner, og det kan tage tid at implementere, men arbejdet er i gang.  

APPFWU02V