Skip til primært indhold

CT vejledt biopsi

Information om CT vejledte biopsi undersøgelser

CT Vejledt biopsi
En biopsi er en vævsprøve der bliver taget ud med en tynd nål.
Nålen stikkes igennem huden og ved hjælp af CT skanneren guides nålen ind til målet, hvor vævsprøven skal tages.

Forberedelse til undersøgelse

Før undersøgelsen skal du have taget en blodprøve, så vi kan se, hvordan dine nyrer fungerer. Det er din henvisende læge eller afdeling, der skal sørge for, at du bliver indkaldt til blodprøvetagningen.
Du må gerne drikke rigeligt med vand på undersøgelsesdagen.
Det er en god idé, hvis du i det område der skal skannes, undgår tøj, øreringe, hårspænder, smykker eller lignende der indeholder metal. Det kan påvirke billederne og skal derfor fjernes, før vi kan skanne dig.

Inden prøvetagningen

Du bliver informeret om proceduren inden prøvetagningen, enten på din stamafdeling eller når vi modtager dig i vores radiologisk ambulatorie.
Vi måler dit blodtryk og din puls og hvis du har behov for beroligende medicin, vil du få det tilbudt.
Du skal være opmærksom på, at du ikke må køre bil før næste dag, såfremt du får beroligende medicin.

Sådan foregår undersøgelsen
Ved CT skanneren bliver du informereret om proceduren og radiografen lejrer dig.

Det er på forhånd undersøgt at dine blodprøvesvar er indenfor tolerance

OBS! Er du i behandling med blodfortyndende medicin, er der specielle forholdsregler. Afdelingen du er tilknyttet vil informere dig herom. men husk altid at oplyse eventuelt medicinforbrug til personalet inden undersøgelsen går i gang.

Det er en radiolog (læge) med specialviden indenfor området, som udfører undersøgelsen. Undersøgelsen foregår mens du ligger på et leje. Når skanningen starter, køres lejet ind gennem en åbning, mens billederne bliver taget. Lejet vil bevæge sig svarende til det område, man ønsker at undersøge. Ved hjælp af skanningen guides nålen til det sted, hvorfra der skal tages en vævsprøve.

Huden omkring det sted hvor biopsien skal tages, afvaskes og der afdækkes med sterile klæder, da det er meget vigtigt, at minimere risikoen for infektion. Der gives lokalbedøvelse og derefter tages prøven med en tynd nål. Vær forberedt på, at det kan være nødvendigt med mere end en prøvetagning. Sædvanligvis gør det ikke ondt, men du vil kunne mærke, at det spænder under huden.

Det er vigtigt, at du ligger helt stille og holder vejret i ro for at sikre det bedst mulige resultat af undersøgelsen.
Under hele undersøgelsen har du mulighed for at komme i kontakt med personalet.

Kontrast og sukkersyge

Kontraststof anvendes for bedre at kunne se forskellene i blodkar og væv på billederne. Kontrasten bliver sprøjtet ind i kroppen gennem en nål, som du får lagt i en blodåre i armen. Der er normalt ikke noget ubehag forbundet med at få kontrast.
Hvis du lider af en nyresygdom, er det vigtigt, at du oplyser det til personalet inden undersøgelsen begynder, og inden du modtager kontraststoffet.
Hvis du lider af sukkersyge og bliver tabletbehandlet, skal du kontakte din egen læge snarest muligt, og inden du ankommer til vores afdeling. Er dine tabletter af typen Metformin (Glucophage, Orabet, Avandamet eller Metformin) er der specielle forholdsregler ved brug af kontrast. Læs mere herom på Sundhed.dk under sukkersyge og kontrast Tabletbehandlet diabetes/sukkersyge og røntgenkontrast i blodåren.

Gravid

Kontakt os hvis der er mulighed for at du er gravid. Vi anbefaler, at gravide ikke bliver scannet i de første 3 mdr. af graviditeten

Varighed af undersøgelsen

Du skal regne med, at undersøgelsen og opholdet på afdelingen varer ca. 30 minutter.

Pårørende med til undersøgelsen

Hvis du har pårørende med til undersøgelsen, er det mest hensigtsmæssigt at de bliver i venteområdet pga. røntgenstråling omkring CT skanneren.

Svar på undersøgelsen

Efter undersøgelsen bliver dine billeder beskrevet af en læge med specialviden indenfor det område, du har fået skannet. Svaret sender vi til den læge eller den afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen, som så efterfølgende kontakter dig.

APPFWU01V