Skip til primært indhold

Behandling

Behandlingen på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, er evidensbaseret, hvilket betyder, at den bygger på viden om, hvad der har effekt ved behandling af BED. Behandlingen varetages af psykologer med specialviden indenfor BED.

Vi har flere forskellige behandlingstilbud:

Screening og udredning af BED, hvor du taler med en psykolog om problemer med mad og spisning. Psykologen kan også afgøre, om der er andre relevante problematikker, der kan gøre sig gældende i forbindelse med din spisning og hjælpe dig til at få den rette behandling. Screening og udredning er et vigtigt redskab til at sikre dig den rette behandling, og vores psykologer er eksperter inden for dette område. Psykologen anvender evidensbaserede metoder til screening og udredning for at sikre, at du modtager den rette behandling.

Evidensbaseret behandlingsforløb, er et struktureret, kognitivt, terapeutisk behandlingsforløb på 12 gruppesessioner med en psykolog. Der er otte deltagere i hver gruppe, og hver session varer tre timer. Grupperne mødes på faste tidspunkter, og deltagerne følges ad i behandlingen på faste hold. Denne behandlingsform har vist sig at have effekt indenfor BED.

Kognitiv behandling betyder, at du arbejder med de tanker og følelser, der knytter sig til din BED, herunder:

•       Behandlingsønsker og behandlingsmotivation

•       Adfærdsmønstre og højrisiko-situationer (fx indkøbssituationer, konflikter og stress).

•       Tankemønstre om mad (fx tanken om at du kan komme af med ubehagelige følelser eller tanker ved at tvangsoverspise)

•       Følelser forbundet med mad (fx selvbebrejdelse, angst eller depression)

•       Tilbagefaldsforebyggelse (fx at lære af fejltrin eller tvangsoverspisningsepisoder så man undgår lignende situationer i fremtiden)
 

 

APPFWU02V