Skip til primært indhold

Efter mulig smitte med HIV

Hvad gør du, hvis du har været udsat for smitte og hvordan behandles HIV?

Værd at vide

Selv uden forebyggende behandling er risikoen for, at du er blevet smittet meget lille. Man regner således med, at kun 1 ud af 300 smittes efter at være udsat for virus ved stikuheld eller ubeskyttet, vaginalt samleje med en HIV-smittet person. Ved analt samleje kan risikoen være større.

Ved stikuheld er risikoen for smitte størst, hvis uheldet var med en synligt blodforurenet kanyle, og hvis stikket gik igennem huden og underhuden. Undersøgelser blandt hospitalspersonale, som har været udsat for stikuheld, tyder på, at rettidig forebyggende behandling kan reducere den i forvejen beskedne smitterisiko med yderligere 80%. Det vurderes, at samme reduktion
kan opnås, selvom udsættelse for HIV er sket gennem stænk på slimhinde (f.eks. i øjnene) eller ved samleje.

Den forebyggende behandling er en tabletbehandling. Den gives i i alt 4 uger og består af præparaterne Emtricitabin/Tenofovir disoproxil og Tivicay. For at opnå
den bedste effekt af behandlingen, skal den iværksættes så hurtigt som muligt efter udsættelse for HIV - og helst inden for 24 timer. Herefter er effekten noget mindre.

Inden iværksættelsen af forebyggende behandling vil du blive tilbudt en HIV-test for at sikre, at du ikke i forvejen er HIV-smittet. I forbindelse med afslutningen af behandlingen (efter 4 uger) og igen efter yderligere 2 måneder vil du igen blive
tilbudt en HIV-test for at sikre, at du ikke er blevet smittet af HIV i forbindelse med dit uheld.

Indtil det er sikkert, at du ikke er blevet smittet, bør du beskytte din partner og anvende kondom i forbindelse med samleje.

Er du gravid eller er du i tvivl om, hvorvidt du kan være det, er det vigtigt, at du underretter lægen herom, inden behandling iværksættes.

Er du patient tilknyttet Q daghospital på OUH, er du velkommen til at kontakte daghospitalet, hvis du har supplerende spørgsmål om enten HIV eller din behandling.

Find kontaktoplysninger og åbningstider her.

Hvad er Emtricitabin/Tenofovir disoproxil?

Emtricitabin/Tenofovir disoproxil en en såkaldt kombinationstablet, der indeholder 245 mg af det aktive stof Tenofovir disoproxil og 200 mg af det aktive stof emtricitabin.

Dosis

Den sædvanlige dosis er 1 tablet en gang dagligt. Hvis du glemmer en dosis på det sædvanlige tidspunkt,  så tag den hurtigst muligt herefter. Hvis der er mindre end 8 timer til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

Mad og drikke

Emtricitabin/Tenofovir disoproxil kan indtages både samtidig med og uden et måltid.

Bivirkninger

De fleste tåler Emtricitabin/Tenofovir disoproxil uden større gener. De hyppigste bivirkninger er diarré og luft i maven. I sjældne tilfælde kan nyrefunktionen blive påvirket. Meget sjældent kan forekomme  overfølsomhed med hudkløe og udslæt.
Oplever du denne bivirkning, skal du straks ophøre med at indtage Emtricitabin/Tenofovir disoproxil og tage kontakt til din læge.

Anden samtidig behandling

Emtricitabin/Tenofovir disoproxil kan tages sammen med det meste anden medicin. Du skal dog undgå  lægemidler, der påvirker nyrernes funktion.

Hvad er Tivicay?

Tivicay indeholder 50 mg af det aktive stof, dolutegravir.

Dosis

Den sædvanlige dosis er 1 tablet en gang dagligt. Hvis du glemmer en dosis på det sædvanlige tidspunkt, så tag den hurtigst muligt herefter. Hvis der er mindre end 4 timer til næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Mad og drikke

Tivicay kan indtages både samtidig med og uden et måltid.

Bivirkninger

Tivicay tåles sædvanligvis godt. De hyppigste bivirkninger er overfladisk søvn, diarré og hovedpine. Sjældnere kan forekomme træthed samt muskel- og ledsmerter. Disse bivirkninger er normalt ikke alvorlige og forsvinder hurtigt efter ophør med behandlingen. I meget sjældne tilfælde kan forekomme overfølsomhedsreaktioner med udslæt og hudkløe, eventuelt ledsaget af feber og træthed. Oplever du denne bivirkning skal du ophøre med at indtage Tivicay og straks tage kontakt til din læge.

Tivicay og anden samtidig behandling

Tivicay kan påvirke omsætningen af andre lægemidler. Samtidigt kan andre lægemidler påvirke omsætningen af Tivicay. Dette kan føre til for høje eller for lave mængder af de enkelte lægemidler i blodet, hvilket kan medføre alvorlige bivirkninger eller nedsat virkning. Vær særlig opmærksom på, at der er lægemidler, du som udgangspunkt ikke må behandles med, når du får Tivicay. Se næste afsnit.

 
Gruppe Aktivt stof Eksempler på handelsnavne
Epilepsimedicin Carbamazepin Karbamazepin, Tegretol, Timonil, Trimonil
Phenytoin Fenytoin, Pro-Epanutin
Phenobarbital Fenemal
Oxcarbazepin Oxcarbazepin, Apydan, Trileptal
Naturmedicin Perikon/
Hypericum
Mange! Findes i flere typer af naturmedicin. Kaldes ofte "grønne
lykkepiller" eller St. Johns Wort
Humleekstrakt Prosan, Femiage, Baldrian-humle tabletter.

Der skal udvises forsigtighed ved indtagelse af mineralholdige præparater og syreneutraliserende præparater.  Disse skal indtages mindst 2 timer før eller 6 timer efter indtagelse af Tivicay. Se eksempler i tabellen herunder:

Lægemidler, hvor der skal udvises forsigtighed
Præparattype Handelsnavne
Multivitamin Mange forskellige handelsnavne
Jerntilskud Ferro Duretter, Jern C, Ferroplex, Niferex
Mod forstoppelse Magnesia
Mod forhøjet mavesyreproduktion Alminox, Noacid, Novaluzid, Balancid, Link

Vær særlig opmærksom på Metformin - især som diabetiker

Tivicay kan øge koncentrationen af stoffet, Metformin, som er et middel mod diabetes og findes i præparater med følgende handelsnavne:

• Metformin
• Eucras
• Janumet
• Jentadueto
• Komboglyze
• Vipdomet
• Xigduo

Er du i behandling med et metformindholdigt præparat, er det derfor vigtigt, at du informerer lægen om det.

APPFWU01V