Skip til primært indhold

Videokonsultationer og videotolkning

Konsultationer og tolkning foretages oftere og oftere over video, og det er der mange fordele ved.

Især covid-19-pandemien i 2020 har skubbet på denne udvikling, men allerede inden da var der flere afdelinger på OUH, som tilbød videokonsultationer som en del af behandlingen på OUH.

Videokonsultationer er bl.a. en fordel for patienter, der bor meget langt fra hospitalet. De kan enten gennemføre konsultationen hjemmefra eller fra et mindre sygehus i regionen, hvor fagpersonale kan deltage i videokonsultationen med specialisten. Også for de mange patienter, der er erhvervsaktive, er det en fordel at kunne tale med hospitalet via video fra sin computer eller smartphone, så man ikke skal være væk fra arbejde en hel eller halv dag for at transportere sig til og fra hospitalet.

Eksempler på videokonsultationer på OUH

Onkologisk Afdeling R og Hæmatologisk Afdeling X på OUH har testet og implementeret, at pårørende kan deltage i stuegang hos indlagte patienter via video, så de ikke behøver tage turen til hospitalet for at få vigtig information. Videoopkaldet sker via et virtuelt, sikkert (krypteret) møderum mellem sundhedsprofessionelle, patienten på sygehuset og pårørende, som deltager uafhængigt af deres geografiske placering. Stuegangen afholdes på et aftalt tidspunkt via et tilsendt link, hvor pårørende logger på via telefon, tablet eller PC.

Under covid-19-pandemien har flere afdelinger fået øjnene op for denne service, da det blev anbefalet at pårørende var på hospitalet så lidt som muligt af hensyn til smitterisiko. Derfor er flere afdelinger nu i gang med at implementere videodeltagelse for pårørende ved stuegang hos indlagte patienter.

Videokonsultation bruges i opfølgningen på palliative patienter (patienter med livstruende sygdomme) og anvendes af nogle behandlere i stedet for den gængse praksis med telefonsamtaler. At patient og behandler kan se hinanden under samtalen øger trygheden og forbedrer kommunikationen mellem patient og behandler.

Når kommunikationen er suppleret med billede, kan man se de små tegn på, at patienten måske ikke er enig, eller ikke har forstået det sagte. Omvendt føler patienterne også, at de bliver bedre forstået, når de kan se behandleren. Videosamtalerne giver også mulighed for, at pårørende, der ikke bor sammen med patienten, kan deltage i samtalen, hvis de har en tablet eller computer.

Læs en artikel fra dr.dk om videokonsultation til palliative patienter.

For borgere med bl.a. blodsygdomme bosat på Ærø, hvor der ikke er landfast forbindelse, tilbyder OUH's afdelinger videokonsultationer i samarbejde med den lokale hospitalsafdeling på Ærø. Derved sparer patienterne op til otte timer i transporttid, når de skal have en samtale med lægerne på hospitalet.

Læs mere om projektet og evaluering her.

Videotolkning er tolkebistand leveret via video

Videotolkning blev implementeret i 2012 i af regi af en national indsats for at tilbyde løsninger til borgere, der ikke taler dansk. I dag er videotolkning i drift på alle hospitaler i Region Syddanmark og er den primære tolkemetode benyttet på OUH.

Ved tolkning via video kan patient, læge og tolk se og høre hinanden, men tolken er ikke fysisk tilstede. Videotolkning er tilgængeligt på stort set alle sprog, og det er også muligt at benytte videosystemerne til at gennemføre tegnsprogstolkning med tale- og hørehæmmede patienter.

Fordele ved videotolkning

  • Videotolkning reducerer brugen af pårørende som oversættere og
  • Videotolkning reducerer risikoen for, at tolken og patienten kender hinanden fra nærmiljøet – en situation, der kan give etiske problemer og skabe pinlige situationer.
  • Videotolkning er en fordel for ”små” sprog, da man ikke længere er afhængig af, at der er en tolk i nærområdet.
  • Videotolkning gør det muligt i højere grad at tilbyde akutte tolkninger, da tolken blot skal være ledig og ikke skal bruge tid på at transportere sig til hospitalet.
  • Med videotolkning kan en fysisk undersøgelse gennemføres med tolkning, da kameraet kan slukkes eller dækkes til, uden at man mister lyden.
  • Den sundhedsfaglige og patienten er alene i rummet og tolkningen kommer derved til at fylde mindre i samtalen, end hvis tolken var fysisk til stede.
  • Den digitale bookingproces gør det lettere at administrere og holde overblik over bookinger.

 

APPFWU02V