Skip til primært indhold

Særlig rådgivning til gravide

Gravide kan nu modtage rådgivning fra en socialrådgiver, hvis udfordringerne i den gravides liv kræver en ekstra snak.

Region Syddanmark og Mødrehjælpen har indgået et partnerskab om at tilbyde en særlig hjælp til gravide, der står en livssituation, der kræver rådgivning. Det kan være rådgivning i spørgsmål om familieydelser, barselslovgivningen, manglende netværk, overvejelser om skilsmisse, økonomi som enlig forsørger mv.

Åben rådgivning to gange om ugen

Samarbejdet udmønter sig helt konkret i en åben rådgivning på OUH. Her kan gravide/partnere/nybagte forældre modtage anonym socialfaglig rådgivning, hvis behovet er der, når de fremmøder på OUH til eksempelvis en scanning eller konsultation hos jordemoder eller fødselslæge.

Mødrehjælpen holder til på OUH 2 gange ugen i tidsrummet kl. 08.30-14.30 i hhv. Ambulatoriet for Gravide om tirsdagen og på Patienthotellets 1. sal om onsdagen.

Der kan også på forhånd bookes tid til en fysisk eller telefonisk samtale via telefonnummer 22 37 04 51.

 

APPFWU02V