Skip til primært indhold

Jordemoderkonsultation

En graviditet er en sund og naturlig del af livet, og det er vores ønske, at du eller I kommer styrket igennem denne helt særlige periode i livet. Derfor tilbyder vi, at du kan blive fulgt i en jordemoderkonsultation, hvor jordemoderen vil tale med dig eller jer om generel sundhed og trivsel, graviditetsforløbet, det kommende barn og forældreskab. Ved jordemoderkonsultationerne er det også muligt at opspore eventuelle graviditetskomplikationer, som måske kræver flere undersøgelser eller behandling.

I jordemoderkonsultationen vil din jordemoder tale med dig om din sundhed og trivsel, dit graviditetsforløb, og det kommende barn og forældreskab. Her kan eksempelvis indgå emner som:

 • Den fysiske, psykiske og sociale situation, f.eks. kost, motion, alkohol, levevis,  økonomi og netværk
 • Dine tanker om graviditet, fødsel, amning og jeres nye livssituation.
  Graviditetsgener og evt. gode råd til lindring heraf.
 • Derudover vil konsultationerne også indeholde en helbredsundersøgelse, hvor du får målt dit blodtryk og din vægt, samt undersøgt din urin for protein og sukker. Jordemoderen undersøger også barnets vækst og hvordan det ligger i livmoderen, samt dets bevægemønster og evt. plukkeveer.

Din konsultationsjordemoder

Vi tilstræber forløb ved én fast jordemoder på én bestemt ugedag i løbet af hele graviditeten, da det er vores erfaring, at det giver det bedste udgangspunkt for en god kontakt og ensartethed i undersøgelserne. Du vil dog kunne møde afløsere i tilfælde af sygdom, ferie og lignende. Vi kan heller ikke garantere, at det er din jordemoder i graviditeten, som også bliver din jordemoder under fødslen, da dette bl.a. afhænger af om jordemoderen har vagt på det pågældende tidspunkt. Alle vores konsultationer har desuden tilknyttet jordemoderstuderende som varetager dele af eller hele konsultationen.

Hvor skal jeg gå?

Du tildeles jordemoderkonsultation på baggrund af din bopæl og din besvarelse af det oplysningsskema, som du bliver tilsendt, efter at din læge har sendt dine svangrepapirer til os.

For gravide med tilknytning til Odense Universitetshospital har vi jordemoderkonsultationer i de tre sundhedshuse i Odense. For gravide med tilknytning til Svendborg Sygehus har vi jordemoderkonsultationer i jordemoderhuset i Svendborg. Derudover har vi konsultationer i alle de fynske kommuner og enkelte specialkonsultationer på OUH. Du finder adressen på alle konsultationerne nederst på denne side.

Specialiseret jordemoderkonsultationer

Herunder kan du læse mere om hvilke specialicerede konsultationer vi tilbyder. Fyns jordemoderpraksis kan kontaktes for oplysninger om visitation til tilbuddene.

Graviditet med tvillinger eller trillinger.

Et tilbud til kommende forældre der venter mere end ét barn
Sted: Odense Universitets hospital, patienthotellet 1. sal

Gravide med øget risiko for at føde for tidligt

Et tilbud til gravide med øget risiko for at føde for tidligt og partner
Sted: Odense Universitets hospital, patienthotellet 1. sal

Gravide med BMI ≥ 30

Et tilbud til gravide med BMI ≥ 30 og partner
Sted: Odense Universitets hospital, patienthotellet 1. sal. og Svendborg Jordemodercenter

Gravide med diabetes

Et tilbud til gravide med type 1, 1½, 2 samt MODY-diabetes og partner
Sted: Odense Universitets hospital, indgang 55 stueetagen, Ambulatorie for Gravid

Fødselsaftaleteam

Et tilbud til gravide/par med fødselsangst eller særlig bekymring for fødslen. Tilbuddet består af 1-2 samtaler med en jordemoder ud over det vanlige jordemoderkonsultationstilbud.
Sted: Odense Universitets hospital, patienthotellet 1. sal

Graviditet via fertilitetsbehandling

Et tilbud til gravide/par som har været i fertilitetsbehandling
Sted: Jordemoderkonsultationen i Nørre Lyndelse

Solomor/soloforælder

Et tilbud til gravide der danner familie som solomor/forælder. Tilbuddet består af enkelt samtale med en jordemoderen eller af et forløb med alle jordemoderkonsultationer i graviditeten
Sted: Jordemoderkonsultationen i Ringe

Gravide LGBTQ+ person

Et tilbud til gravide LGBTQ+ personer. Tilbuddet består af en enkelt samtale med jordemoderen eller af et forløb med alle jordemoderkonsultationer i graviditeten.
Sted: Jordemoderkonsultationen i Ringe.

Hvornår skal jeg til jordemoderkonsultation?

Når der er tale om en normal graviditet, tilbyder vi jordemoderkonsultationer i følgende graviditetsuger:

 • Førstegangsfødende: Graviditetsuge 13-15, 21 (ved behov), 29, 36, 38 og 40.
 • Flergangsfødende: Graviditetsuge 13-15, 29, 37 og 40.


Det er vores mål, at give dig et tilbud, der er tilpasset dine behov, og der kan både være sociale, psykiske eller fysiske årsager til, at nogle gravide har et større behov for jordemoderkontakt, end de ovenfor skitserede konsultationer. Derfor kan vi ved behov tilbyde ekstra konsultationer med din jordemoder, hvis det skønnes fagligt nødvendigt.

Forberedelse

Ved hver konsultation tager jordemoderen udgangspunkt i din individuelle, aktuelle situation. For hver uge findes dog også emner, som din jordemoder ønsker at drøfte med dig. Til disse emner findes forskelligt informationsmateriale som du finder på hjemmesiden eller i Gravid-forløbet i appen Mit Sygehus (mit.rsyd.dk).

Det er vores ønske at give dig en så individuel konsultation som muligt. Hvis du på forhånd har læst materialet, vil det ofte gøre samtalen bedre, og der vil være mere tid til at gå i detaljer. Nedenfor kan du se hvilke emner, der kan tages op, og finde frem til hvad du på forhånd kan læse.

Graviditetsuge 13-15

 • Graviditeten indtil nu. Fysiske og psykiske forandringer.
 • Din dagligdag – arbejds- og familie situation.
 • Livsstil – kost, rygning, alkohol og motion.
 • Sex og samliv mens du er gravid.
 • Erfaringer fra tidligere fødsler.
 • Individuel plan vedr. fødested, jordemoderkonsultation, fødsels og forældreforberedelse m.v.

Graviditetsuge 21

 • Din trivsel - at mærke liv, plukkeveer m.v.
 • Amning – forestillinger, viden og praktisk håndtering.

Graviditetsuge 29

 • Siden sidst. Trivsel og evt. belastning.
 • Forestilling og fødslen og den første tid med barnet.
 • Barselstilbud/ ambulant fødsel  - hvad indebærer det for dig ?

Graviditetsuge 35-37

 • Din og barnets trivsel
 • Tegn på begyndende fødsel?

Graviditetsuge 39-40

 • Jeres aktuelle situation og de videre undersøgelser
 • Information vedrørende yderligere undersøgelser hvis graviditeten går over termin.

 

Find jordemoderkonsultationerne på Fyn

Assens Jordemoderkonsultation

Søndre Ringvej 8B, 5610 Assens (NY ADRESSE)Mere information:
JORDEMODERKONSULTATIONEN I ASSENS ER FLYTTET:
Google Maps er endnu ikke opdateret, derfor vil en søgning på den nye adresse ikke vise korrekt placering.
For at få Google Maps-rutevejledning til den nye adresse, kan i stedet indtastes den gamle adresse (Willemoesgade 15C) eller følge linket herover.

Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Assens.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12)

Bogens Jordemoderkonsultation

Sundhedscentret Solgaarden. Indgang C. Skovvej 1, 5400 BogenseMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Bogense.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Faaborg Jordemoderkonsultation

Lægen i Fåborg. Mellemgade 19, 5660 FaaborgMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Faaborg.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12)

Kerteminde Jordemoderkonsultation

Legestuehuset "Søstjernen". Tværgade 40, 5300 KertemindeMere information:
Tværgade er delvis en privat vej. Hvis du er i bil, bedes du fra Vestergade køre ad Enghaverne, og anvende den parkeringsplads, der ligge helt nede i bunden, i forlængelse af "Søstjernen".

Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Kerteminde.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Rudkøbing Jordemoderkonsultation

Havnegade 118, 5900 RudkøbingMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Rudkøbing.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Middelfart Jordemoderkonsultation

Middelfart Sygehus. Østre Hougvej 55, 550 MiddelfartMere information:
Gravide der bosiddende i Middelfart kommune og følges i jordemoderkonsultationen i Middelfart, tilknyttes automatisk Kendt Jordemoderordning.

Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Middelfart.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Kendt Jordemoderordning i Middelfart (deres telefonnummer udleveres ved første jordemoderkonsultation), eller Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Nyborg Jordemoderkonsultation

Sundhedshuset. Provst Hjortsvej 9D, 1. sal, 5800 NyborgMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Nyborg.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Nr. Lyndelse Jordemoderkonsultation

Lægehuset. Carl Nielsensvej 1, 5792 ÅrslevMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Nr. Lyndelse.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Odense NORD Jordemoderkonsultation

Risingsvej 122 E, 1. sal, 5240 Odense NØ.Mere information:
Tilkørsel til P-pladsen sker fra Vollsmose Allé eller fra Risingsvej.

Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Odense NORD.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Odense SYD Jordemoderkonsultation

Sundhedshus Syd. Olfert Fischers vej 15, 5220 Odense SØMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Odense SYD.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Odense VEST Jordemoderkonsultation

Sundhedshus Vest. Slotsgade 5a, 5000 Odense CMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Odense VEST.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Jordemoderkonsultation for gravide med forhøjet BMI

Patienthotellet på Odense Universitetshospital. Indgang 1, 1. sal. J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense CMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen for gravide med forhøjet BMI.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Jordemoderkonsultation for gravide der venter mere end ét barn

Patienthotellet på Odense Universitetshospital. Indgang 1, 1. sal. J. B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense CMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen for gravide der venter mere end ét barn.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Jordemoderkonsultation for gravide med sukkersyge

Ambulatorium for Gravide på Odense Universitetshospital. Indgang 55, stuen. Kløvervænget 23, 5000 Odense CMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen for gravide med sukkersyge.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Ringe Jordemoderkonsultation

Bygmestervej 20, 5750 RingeMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Ringe.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12)

Svendborg Jordemoderkonsultation

Jordemoderhuset. Valdemarsgade 49, 5700 SvendborgMere information:
Det er desværre ikke muligt at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Svendborg.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12).

Ærø Jordemoderkonsultation

Ærøskøbing Sygehus. Sygehusvejen 18, 5970 ÆrøskøbingMere information:
Hvis du har behov for at komme i direkte kontakt med jordemoderkonsultationen i Ærøskøbing, kan du kontakte jordemødrene på deres vagttelefon tlf. 30 30 68 69.

Hvis du har behov for at tale med en jordemoder eller ønsker at aflyse/ændre din tid til jordemoderkonsultation, er du velkommen til at kontakte Fyns Jordemoderpraksis på tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9-12)

APPFWU01V