Skip til primært indhold

Geriatrisk Modtageafsnit

Information om Geriatrisk Modtageafsnit

Hvem kommer i Geriatrisk Modtageafsnit

I Geriatrisk Modtageafsnit tilses ældre patienter henvist subakut fra egen læge eller fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) på Odense Universitetshospital. 

Du vil som patient bliver indkaldt med kort varsel til Geriatrisk Modtageafsnit. Du vil på fremmødedagen få taget blodprøver og ekg samt evt. yderligere undersøgelser samt blive tilset af både en sygeplejerske og en læge. Du skal sættes ca. 3-4 timer af til besøget.

Ved ankomst til Geriatrisk Modtageafsnit

Du bedes registrere din ankomst ved sekretærerne i skranken i ambulatoriet. Du registrerer dig ved brug af dit sygesikringskort eller ved at taste dit cpr-nummer. Herefter bedes du tage plads i venteværelset.

Da der er forskellige undersøgelsesrum og forskellige former for undersøgelser, kan man ikke forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge, man er ankommet. Du bliver kaldt ind til undersøgelse hos lægen af en sygeplejerske, som også vil være hos dig ved undersøgelsen.

Personale i Geriatrisk Modtageafsnit 

Der arbejder både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, laboranter, lægesekretærer og serviceassistenter i Geriatrisk Modtageafsnit. Herudover har afsnittet også tilknyttet en diætist. Som patient vil du også kunne møde både lægestuderende, sygeplejerskestuderende, lægesekretærelever og studerende indenfor fysioterapi i Geriatrisk Modtageafsnit.

Daglig leder af afsnittet er oversygeplejerske Lise Vandborg Jensen.

Kontakt

Geriatrisk Modtageafsnit kan kontaktes på telefon 65 41 46 15 alle hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

APPFWU02V