Skip til primært indhold

Ambulanceuddannelsernes hospitalspraktik

Ambulanceuddannelsernes hospitalspraktik

Der indgår praktik på et hospital i ambulanceuddannelserne.

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus modtager elever fra følgende uddannelser:

  • Behandleruddannelsen inkl. merit uddannelsen
  • Paramediciner
  • Forsvarets redderuddannelse, Medic

Varigheden af praktikforløbene varierer og spænder fra 2 dage til 4 uger.

Eleverne ansættes i Ambulance Syd og Respons og for nærmere information om uddannelserne henvises til de ansættende virksomheder.

Den overordnede planlægning og koordinering af praktikforløbene på OUH varetages af en uddannelseskoordinator Klinisk Udvikling, der sender velkomstbrev med plan for praktikken og praktiske oplysninger til elever og praktiksteder.

Den daglige planlægning og vejledning varetages af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og for paramedicinernes vedkommende også af læger.

Praktikperioderne foregår i afdelinger, hvor der er patienter og opgaver i forhold til de mål, der skal nås i praktikken. Læringen foregår fortrinsvis ude hos patienten, hvor eleverne under vejledning af personale får øget kompetencerne i forhold til observation, kommunikation, praktiske procedurer og refleksion.

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Uddannelseskoordinator

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


6541 7993
APPFWU01V