Skip til primært indhold

Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, geografisk knyttet til de enkelte sygehusenheder.

Samordningsforum omfatter de kommuner, sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til, samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget.

De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder. Under Samordningsforum OUH/SOF-OUH er oprettet en række implementeringsgrupper. Medlemmer af SOF-OUH og implementeringsgrupperne fremgår af undermenuen til højre.

De lokale samordningsfora refererer til Det administrative kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget.

Kontaktdirektør for det tværsektorielle samarbejde: Sygeplejefaglig direktør, Mathilde Schmidt-Petersen.

Sekretariat for Samordningsforum OUH/SOF-OUH

Louise Hjort

Konsulent

Klinisk Udvikling, Kvalitet og Patientsamarbejde


2481 4767
APPFWU02V