Skip til primært indhold

Operationer og undersøgelser

Hjerte,- Lunge- og Karkirurgisk Afdeling udreder og behandler sygdomme i hjertet, lungerne, spiserøret og pulsårerne.

Hjertet

Bypass- og hjerteklapkirurgi samt kombinationer heraf, bristninger på de store kar i brysthulen, svulster og betændelsestilstande i hjertet og hjertets klapper.

  
Fjernelse af ståltråd efter hjerteoperation
  
Hjerteoperation
 
Hjerteoperation - Information om dit behandlingsforløb
  
Maze-operation Kikkertoperation for uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren)
  
Operation af forsnævret hjerteklap

Spiserøret

Udredning for synkebesvær og tilbageløb af mavesyre. Behandling af sygdomme i spiserøret sker i samarbejde med Afdeling A.

Når du skal til undersøgelse


Bedes du tage plads i forhallen i nærheden af Patienttransport, indgang 4. Hvis du medbringer mobiltelefon, må du gerne ringe på telefon 65 41 24 14, når du er ankommet, hvorefter du vil blive hentet af en medarbejder fra Motilitetslaboratoriet.

Telefonen kan ikke besvares, hvis der er en undersøgelse i gang. Alternativt kan man kontakt Afdeling T's sekretariat på 65 41 15 42.

Hvem undersøges her?


Patienter, der skal have undersøgt trykforhold og bevægelser i mave-/tarmkanalen.

Hvordan foregår undersøgelsen?


Størstedelen af patienterne skal have undersøgt spiserørets funktion, som undersøges ved hjælp af en målesonde nedført i spiserøret. Herved kan man undersøge om spiserørets muskler fungerer korrekt. Denne undersøgelse foregår i selve laboratoriet og varer ca 1½ time.

I mange tilfælde vil man supplere med at undersøge graden af syretilbageløb fra mavesækken til spiserøret. Dette gøres med en anden sonde, som tilkobles en bærbar registreringsboks. Registreringsboksen skal man bære i det næste døgn, således at data fra spiserøret kan registreres i denne periode. Denne del af undersøgelsen foregår ambulant, og i dette tidsrum må der spises og drikkes normalt. Ligeledes kan der foretages sædvanlige daglige aktiviteter.

Når undersøgelsen skal afsluttes møder man igen i laboratoriet, hvor sonde og registreringsboks fjernes. Resultatet sendes til den afdeling, som har bestilt undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen


Der går lidt tid med at analysere de opsamlede data, hvorfor der kan gå 1-2 uger, før henvisende afdeling har svar.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler før kontakt
Der må ikke spises, drikkes eller ryges 5 timer før undersøgelse i laboratoriet. 
Medbring skema over medicin samt liste over tidligere indlæggelser.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler under kontakten
Vi forsøger at planlægge, så der ikke bliver ventetid. Der er anbragt stole på gangen udenfor laboratoriet.

Eventuelt ventelister og lignende
Da antallet af henvisninger varierer meget, vil ventetiden variere fra 1 dag til 8 uger. Målet er, at foretage undersøgelserne indenfor 4 uger.

Ambulatorium

Udredningen starter ofte i ambulatoriet efter henvisning fra egen læge eller en hospitalsafdeling.

Der gives information og vejledning omkring den enkelte sygdom, og der lægges en plan for det videre forløb. Ofte er det nødvendigt med supplerende undersøgelser i form af blodtryksmåling og/eller røntgenundersøgelser samt blodprøvetagning.

Om ambulatoriet

 

T - Operation

I afsnittet udføres operationer, på patienter med lidelser i hjerte, lunger og kar. Alle operationer kræver indlæggelse. Der foretages ingen ambulante operationer fraset operationer for andre afdelinger, eksempelvis nyretransplantationer og anlæggelse af injektionskapsler.

Operationsafsnit

Genoptræning

I forbindelse med din indlæggelse vil du efter behov, få tilbudt genoptræning. Det være sig ergoterapi og eller fysioterapi.

APPFWU01V