Skip til primært indhold

Nyheder

I listen herunder lægger vi løbende vores nyheder

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er blevet nomineret til Hverdagsinnovationsprisen, der uddeles af Center for Offentlig Innovation.

Når Center for Offentlig Innovation uddeler Hverdagsinnovationsprisen, er Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital blandt de mulige vindere.

 

Afdelingen har nemlig formået at reducere svartiden på prøver for sygdomsfremkaldende bakterier og virus fra op til to døgn til blot 1-2 timer.
Med den hurtigere svartid kan sygehuspersonalet hurtigere behandle bl.a. infektioner, og man undgår i højere grad at gøre brug af isolation.
Afdelingsbioanalytiker på Odense Universitetshospital Marlene Olsen siger:

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er meget stolte over at være normineret til Hverdagsinnovationsprisen. Men det, som har betydet mest for os, er, at vi har kunnet bidrage positivt til behandlingen af patienterne både i Odense og Svendborg. Det tværfaglige samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg har været med til, at alle indlagte patienter på OUH får samme hurtige svar 24-7-365.

Bemanding døgnet rundt

Den nye teknologi, der gør de hurtigere prøvesvar mulig, er oprindeligt udviklet til brug i sengeafdelingerne, så plejepersonale selv kan analysere prøverne. Denne løsning tager dog tid fra plejen af patienterne, og der er risiko for, at kvaliteten af prøvesvaret forringes. Derudover er der ringe mulighed for automatisk overførsel af svar til patientjournalen, og der er ikke ressourcer til, at alle afdelinger kan anskaffe den nye teknologi.

OUH’s løsning er at samle implementering af hurtigdiagnostik i centrale, eksisterende laboratorier og bemande disse døgnet rundt. På den måde bliver resultaterne tilgængelige for alle afdelinger på alle matrikler, og kvaliteten af prøvesvaret er på højde med den normale laboratoriediagnostik. Svarene bliver synlige i patientens journal med det samme og videresendes automatisk til den landsdækkende overvågning af infektioner.

Hverdagsinnovationsprisen uddeles på Innovationsdagen den 5. september i FÆNGSLET i Horsens. 

APPFWU01V