Skip til primært indhold

Tættere samarbejde til gavn for patienten

For at sikre et tæt samarbejde, bliver det nye OUH bygget sammen med både psykiatrien og Syddansk Universitet. Samtidig bliver hospitalet en del af Campus Odense, der udover universitetshospitalet rummer uddannelsesinstitutioner, forskning, erhverv og boliger

Psykiatrien og somatikken bygges sammen

Når det nye OUH står færdigt, består ca. en tiendedel af det store areal af voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykia­tri. OUH og psykiatrien bygges dermed sammen for at sikre et endnu tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik.

Fakta om voksenpsykiatrien på det nye OUH

Den nye voksenpsykiatriske afdeling på det nye OUH bliver arbejdsplads for cirka 600 medarbejdere på omkring 20.000 kvadratmeter med 142 senge, som alle bliver på enestuer. Sengene bliver fordelt på otte sengeafsnit, herunder som noget nyt et fælles somatisk og psykiatrisk spiseforstyrrelsesafsnit og et rehabiliteringsafsnit. Afdelingen kommer desuden til at rumme bl.a. et telepsykiatrisk center, en ECT-enhed samt forsknings- og uddannelsesenheder.

Tegning af voksenpsykiatrien på det nye OUH udefra

Voksenpsykiatrien på det nye OUH udefra

Tegning af gårdhave i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Gårdhave i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Tegning af forhal i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Forhal i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Tegning af patientstue i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Patientstue i Voksenpsykiatrien på det nye OUH

Unikt samspil mellem hospital og forskning

Det nye OUH og Syddansk Universitet bliver én stor bygning, hvor det nye OUH i nord bliver bygget sammen med Nyt SUND, der er det nye Sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU. Det skal styrke samarbejdet og gøre vejen endnu kortere mellem den nyeste forskning og hospitalets behandling.

Det nye OUH bliver i den nordlige del af bygningsmassen bygget sammen med den sydlige del af Syddansk Universitet

En del af Campus Odense

Det nye OUH bliver sammen med Syddansk Universitet en del af Campus Odense, der udover det nye OUH rummer uddannelsesinstitutioner, forskning, erhverv og boliger. Læs mere om Campus Odense.

Det nye OUH bliver en del af Campus Odense, som også består af Syddansk Universitet, Cortex Park, UCL og Syddanske Forskerparker

Tæt på andre interessenter

Det nye OUH og SDU er ikke de eneste, der bygger tæt på hospitalsringen, der omkranser fremtidens universitetshospital. Her bygger også andre samarbejdspartnere, der har betydning for hospitalets patienter og pårørende:

Kræftrådgivningscenter ved Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse opfører ved det nye OUH et kræftrådgivningscenter nord for selve sygehuset, tæt på kræftafdelingen og afdelingen for blodsygdomme. Kræftens Bekæmpelse skal leje grunden af regionen og stå for den daglige drift af kræftrådgivningen.

Kræftrådgivningerne tilbyder, at patienter og pårørende, der er berørte af kræft, kan komme ind fra gaden og få en samtale med en rådgiver, deltage i en lang række forskellige aktiviteter, møde andre i samme situation, eller bare drikke en kop kaffe eller te

Ronald McDonald

Ronald McDonald BørneFond bygger et Ronald McDonald Hus, som kommer til at ligge nord for ringvejen tæt ved børneafdelingen på det nye OUH. Her kan familier til alvorligt syge børn bo, mens deres børn er indlagt på sygehuset.

Ronald McDonald Huset bliver et tilbud til de familier, som har børn, der er indlagt i længere tid. Som far eller mor har man altid mulighed for at overnatte sammen med sit barn på det nye OUH, da alle patientstuer som standard er indrettet til, at en pårørende kan overnatte. Men ved længere indlæggelser, hvor flere fra familien gerne vil være tæt på det indlagte barn, er det ikke en holdbar løsning, og her er det nye familiehus en oplagt mulighed.

APPFWU02V