Skip til primært indhold

Psykosocial bistand og socialrådgivere

Hjælp til at håndtere en hverdag med kræft

Onkologisk Afdeling R har tilknyttet en psykoterapeut, der gennem samtale kan give støtte til at håndtere aspekter af såvel psykologisk som social karakter, som kan opstå i forbindelse med at få en kræftsygdom.

Samtalen med psykoterapeuten tager altid udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov i forhold til sig selv, sin familie og sit netværk.

Temaer, der oftest arbejdes med er:

 • Angst for død/angst for livet
 • Livet under svære forhold
 • Egne og netværkets reaktioner
 • Egne livserfaringer til at fastholde håb
 • Støtte til at få øje på de positive elementer i livet
 • Hjælp til at mestre de negative elementer i den aktuelle situation men også i forhold til tidligere oplevelser 

Psykoterapeuten har sin konsultation i Strålebehandlingen én dag om ugen. Tid kan bookes gennem plejepersonale i de respektive afsnit eller via patientforløbsvejledere.

Hvis det er muligt, vil vi forsøge at koordinere samtalen, så det passer med et andet planlagt fremmøde i Onkologisk Afdeling R.

Ved komplekse tilfælde kan afdelingens læger henvise til én af afdelingens socialrådgivere.

Socialrådgiverne kan rådgive om

 • Sygedagpenge / opfølgning / standby ordning / revurderingstidspunkt / forlængelse / ophør / kommentarer til partshøring / klage over afgørelse
 • Delvis og fuld genoptagelse af arbejdet
 • §56 aftale /  personlig assistance / arbejdsredskaber / hjælpemidler
 • Praktik / arbejdsprøvning / jobafklaring / ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Førtidspension / kommunen
 • Pensions- og forsikringsordninger / sum ved visse kritiske sygdomme / tab af erhvervsevne / førtidspension / pensionskassen
 • Børnetestamente / børnebidrag / børnetilskud og børne- og ungeydelse
 • Plejeorlov / pasningsorlov
   
APPFWU01V