Skip til primært indhold

Socialrådgivere

Hjælp til at håndtere en hverdag med kræft

Onkologisk Afdeling R har tilknyttet et socialrådgiverteam, der hjælper patienter og pårørende med afklaring af spørgsmål og problemstillinger af sociale, økonomiske og praktiske forhold, der kan følge af en kræftdiagnose både for den enkelte og familien.

Der kan som patient og pårørende være mange spørgsmål og bekymringer, der er brug for at få afklaret og talt om. Mange patienter og pårørende oplever dog, at det er svært at overskue, hvilken hjælp man er berettiget til, og hvor man skal henvende sig.  

Socialrådgiverne kan via samtale med patient og pårørende hjælpe med at få dannet et samlet overblik over den aktuelle situation både i forhold til patienten selv, familien og netværk.

Temaer, der ofte tales om:

  • Sygemelding og fremadrettet tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Rettigheder og muligheder for sociale ydelser og økonomiske tilskud.
  • Udbetalinger fra pensions- og forsikringsselskaber.
  • Pårørendes og netværkets muligheder for deltagelse og støtte i patientens sygdomsforløb.
  • Børn som pårørende – Samtale- og støttemuligheder.
  • Livssyn og livskvalitet – Hvordan bevares en meningsfuld hverdag med alvorlig sygdom.
  • Plejeorlov, testamente, arv og fremtidsfuldmagt.

Ved behov for kontakt til socialrådgiver kan patient og pårørende henvende sig til plejepersonalet i de respektive afsnit, som efterfølgende sender en henvisning til socialrådgiverne. Den tilknyttede socialrådgiver vil derefter tage kontakt til patient eller pårørende for aftale om samtale.

For nogle patienter og pårørende vil en enkelt samtale være nok til, at de enten selv eller med hjælp fra deres netværk kan søge hjælp og støtte fra de rette myndigheder. For andre patienter og pårørende er der behov for flere samtaler og samarbejdet med de offentlige myndigheder varetages helt eller delvist af socialrådgiveren. Hvor langt et forløb patient og pårørende har brug for aftales løbende mellem socialrådgiveren og patient og pårørende.

Socialrådgiverne har kontor i indgang 93 og træffes efter aftale alle ugens hverdage. Samtaler kan både afholdes telefonisk, på socialrådgiverens kontor eller i sengeafsnit eller ambulatorie i forbindelse med aftaler under behandlingsforløbet.     

APPFWU01V