Skip til primært indhold

Om HCA Børnekirurgisk Center

HCA Børnekirurgisk Center er et murstensløst center på OUH, hvor de involverede afdelinger samarbejder omkring de højtspecialiserede behandlinger inden for børnekirurgi, hvor det giver fagligt og patientmæssig mening.

Formålet er at styrke samarbejde og forskning, give kvalitetsløft gennem tværfaglige patientforløb og forbedret gennemslagskraft nationalt og internationalt.

Ved at samle de centrale afdelinger under en fælles identitet baseret på stærke faglige kompetencer og samarbejde på tværs af afdelinger, styrker vi området og fastholder og udvikler den nuværende position med et særligt fokus på de højtspecialiserede funktioner.

OUH står stærkt på en række områder inden for børnekirurgien, både hvad angår behandlingstilbud, faglighed, kvalitet, forskning og personale. Centeret skal medvirke til at styrke og udvikle allerede etablerede styrkepositioner.

Centeret vil være til gavn for patienterne i form af bedre patientforløb, højere kvalitet og en større palette af tilbud.

Visionen for børnekirurgien på OUH er at levere Danmarks bedste behandling for børn og deres forældre.

De strategiske mål til realisering af denne vision er:
- Det gode forløb
- Faglig kvalitet
- Indbydende rammer
- Forskning

HCA Børnekirurgisk Center blev indviet den 3. april 2017 af HKH Prinsesse Marie.

HCA Børnekirurgisk Center indvielse 3.4.2017 HKH Prinsesse Marie

Fotograf: Hung Tien Vu

Afdelinger model Børnekirurgisk Center OUH

 

APPFWU02V