Skip til primært indhold

Om afdelingen

Velkommen til Ældremedicinsk / Geriatrisk Afdeling G i Odense

Ældremedicinsk / Geriatrisk Afdeling G er en medicinsk afdeling med speciale i sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske, men også med speciale i ældre med færdighedstab som følge af sygdomme og aldersforandringer. I det geriatriske speciale arbejder vi tværfagligt. Desuden har vi et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen.

Afdelingen har et sengeafsnit med plads til 29 patienter. Hovedparten af patienterne indlægges akut via Fælles Akut Modtagelse (FAM)  på OUH. 

Afdelingen har et specialiseret ambulatorium med Faldklinik, som undersøger personer med fald og balanceproblemer, et specialiseret ambulatorium for kræftpatienter, samt et ambulatorium der undersøger patienter, der ikke har behov for indlæggelse. De ambulante patienter henvises fra praktiserende læger og sygehusafdelinger.

Vi lægger stor vægt på, at dit møde med afdelingen bliver så positivt som overhovedet muligt, og vi arbejder løbende på at sikre at vore ydelser har en høj faglig og patientoplevet kvalitet.

Vores kerneopgave er, at give vores patienter den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med både patient, pårørende samt kommunen. 

 

APPFWU01V