Skip til primært indhold

Om afdelingen

Velkommen til Geriatrisk Afdeling G i Odense

Geriatrisk Afdeling G er en medicinsk afdeling med speciale i sygdomme hos ældre mennesker, både akutte og kroniske, men også med speciale i ældre med færdighedstab som følge af sygdomme og aldersforandringer. I det geriatriske speciale arbejder vi tværfagligt. Desuden har vi et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor, specielt hjemmeplejen.

Hovedparten af afdelingens patienterne er henvist fra de praktiserende læger og vagtlæger, men vi modtager også akutte patienter fra Fælles Akut Modtagelse (FAM)  på OUH. 

Afdelingen består af et sengeafsnit med plads til 33 patienter samt et ambulatorium inddelt i en Faldklinik, et komorbiditetsambulatorium for kræftpatienter samt et Geriatrisk Modtageafsnit for subakutte patienter.

Vi lægger stor vægt på, at dit møde med afdelingen bliver så positivt som overhovedet muligt, og vi arbejder løbende på at sikre at vore ydelser har en høj faglig og patientoplevet kvalitet.

Vores kerneopgave er, at give vores patienter den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med både patient, pårørende samt kommunen. 

 

APPFWU01V