Skip til primært indhold

Praktisk information

Værd at vide før din ankomst samt ændring af tid eller afbud.

Ankomst til afdelingen

Når du møder på afdelingen, skal du scanne dit sundhedskort på ankomstskærmen for at melde din ankomst. Følg instruktionerne på skærmen og tag plads i venteområdet. Nuklearmedicinsk Afdeling har tre patientindgange, der vil i dit indkaldelsesbrev stå hvilken indgang, du skal gå til. 

Ændring af tid eller afbud

Såfremt du er forhindret i at møde på det det fastlagte tidspunkt, beder vi dig kontakte os på telefon 65 41 29 80 mellem kl. 08.00 og kl. 14.00 for at aftale en ny tid. Hvis du udebliver fra undersøgelsen uden afbud, vil henvisningen blive returneret til henvisende læge.

Hvad du bør vide før din PET-scanning

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V