Skip til primært indhold

Strategi for sygepleje 2020-2023

Strategi for sygepleje 2020-2023

Strategi for sygeplejen 2020 – 2023 beskriver en fælles ramme og forståelse for hvordan sygeplejen på OUH skal udmøntes i klinisk praksis. Strategi for sygepleje har sit fundament i Patientpyramiden, Medarbejderskab og OUH ledelsesstrategi. Strategien skal samle sygeplejen på OUH, men giver samtidig mulighed for af forskelligheder og specialiseringer i de enkelte specialer og enheder kan udfolde sig.

Med Strategi for sygepleje gives en retning for sygeplejen på OUH gennem beskrivelse af væsentlige indsatsområder for perioden.
Det er ambitionen, at strategien for sygepleje skal bidrage til, at alle patienter på OUH oplever en professionel og meningsfuld sygepleje, der tager sit afsæt i den enkelte patient. Ligeledes skal den bidrage til, at de pårørende i endnu højere grad bliver inddraget i patentforløbene.

Strategi for sygepleje 2020-2023 sætter fokus på følgende 3 indsatsområder, som er afgørende for, at vi når vores mål og lykkes med vores ambitioner:

1. Klinisk sygepleje

  • Tættere på patienten
  • Styrkelse af samarbejdet med patienter og pårørende
  • Styrkelse af samarbejdet på tværs
  • Kliniknær innovation og brug af teknologi

2. Uddannelse og strategisk kompetenceudvikling

  • Præ-graduat uddannelse
  • Post-graduat uddannelse

3. Udvikling og implementering

  • Udvikling af sygepleje og evidensbaseret klinisk praksis
  • Videndeling og proaktivt samarbejde på tværs
  • Fælles sprog for kliniknær udvikling og implementering
  • Ledelsesforankring af strategiens implementering
APPFWU02V