Skip til primært indhold

Kvalitet- og patientsikkerhed

Kvalitet- og patientsikkerhed

Strategi for kvalitet, forbedring og patientsikkerhed


Arbejdet med kvalitet, forbedring og patientsikkerhed i afdeling V bygger på principperne i den Syddanske Forbedringsmodel og OUH’s strategiske ramme Patienten først (Patientpyramiden).    

Den fælles forbedringskultur indebærer:

·         et ønske om at skabe værdi for patienterne

·         en respekt for at idéer vokser nedefra

·         en respekt for kolleger og deres faglighed

·         et ansvar for at forholde sig kritisk til og medtænke forbedringer af egen praksis

·         implementering af forbedringstavler

Organisering

Arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed er forankret i ledergruppen. De sætter rammerne for arbejdet med at udvikle en forbedringskultur, hvor forbedring-, kvalitet- og patientsikkerhed tænkes ind i alle afdeling V’s opgaver og ydelser.
Organisatorisk er der i afdelingen tre grupper med en central rolle i forhold til forbedringsarbejdet:

·         Afdelingens Kvalitets og Forbedrings Gruppe (KFG) har en central rolle i forbedringsarbejdet, ved at stimulere, styrke og synliggøre en tilgang til forbedring af den kliniske praksis, så ”patienten først” bliver bærende med fokus på høj faglighed og kvalitet i opgaveløsningen.

·         Antibiotika Infektions Kontrolteam (AIK-team) skal gennem en stærk ledelsesmæssig og tværfaglig forankring styrke indsatsen og udbredelsen af bl.a. rationel antibiotika-anvendelse

·         PatientSikkerhedsGruppe (PSG) arbejder med at skabe en patientsikkerhedskultur med et højt fokus på proaktiv risikostyring og læringsperspektivet.

 

APPFWU01V