Skip til primært indhold

Sengeafsnit Q1

Kort fortalt

På afdelingen modtager vi patienter til udredning og behandling af infektions- og tropesygdomme. Afdelingen har 15 sengepladser, som er fordelt på tosengsstuer, enkeltstuer og isolationsstuer. Vi har også en stue (QIMA), som vi bruger til kritisk syge patienter. De fleste af vores patienter bliver akut indlagt og en del bliver isoleret i forbindelse med deres indlæggelsesforløb. Det betyder, at vi med kort varsel, kan blive nødt til at flytte allerede indlagte patienter fra en stue til en anden.

På afdelingen arbejder forskellige faggrupper. Der er sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter og en lægesekretær. Du vil også kunne møde studerende og elever fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser. Derudover samarbejder Q1 med fysioterapeuter, socialrådgivere, diætister og ergoterapeuter. Sygehuspræsten kommer i afdelingen én gang om ugen.

Find praktiske oplysninger om indlæggelsen her.

APPFWU02V